Flere voksen tilstedeværelsestimer i 0.klasse.

#

Af Dickte Noël Toft Kandidat for Socialdemokratiet til KV21 samt skolebestyrelsesformand på Usserød Skole.

I de kommende budgetforhandlinger for Hørsholm Kommune skal der findes besparelser på Børne og Skoleområdet, hvorfor der er stillet forslag om at skære på voksentilstedeværelse i 0.klasse idet normeringen ligger over landsgennemsnittet med 2 voksne tilstede. Konsekvensen vil være en øgning af timer med kun 1 voksen tilstede til at varetage elevernes behov.

Som skolebestyrelsesformand på Usserød Skole og kandidat for socialdemokratiet til KV 21 vil jeg kæmpe for flere tilstedeværelsestimer for lærer og pædagoger i 0.kl.  Som mor og skolebestyrelsesformand, kender jeg betydningen af, at der er 2 voksne tilstede i 0.klasse.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er 0.klasse et forberedende år. Børnene skal lære, hvad det vil sige at gå i skole og opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling. 0.klasse fungerer som et overgangsår, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. Klasse. Børnene bliver forberedt til, at få det fulde udbytte af deres fulde skolegang.

Efter sommerferien starter 188 nye elever i 0.klasse. De er spændte. Nogle af børnene er skoleparate. Andre utrygge fordi de skal træde ind i ny verden, hvor der stilles andre krav end i børnehaven. Nogle børn har udfordringer, hvor der er behov for ekstra støtte og andre har det svært med at slippe mor og far og den trygge hverdag de kender fra børnehave og SFO. Derfor er der behov for 2 voksne i alle timer. Dette giver større mulighed for, at klæde dem på til, at kunne deltage i den fagopdelte undervisning fra 1.klasse samtidig med, at deres øvrige behov afhjælpes. Derfor vil jeg kæmpe for 2 voksne i alle timerne, og søge indflydelse på, at få tilført flere midler til området, så børnene kan opleve en tryg og stabil skolegang.


I det kommende skoleår 2021/22 er den gennemsnitlig klassekvotient på 18,8. Dette burde give rig mulighed for, at Hørsholm Kommune kan leve op til Børne- og Undervisningsministeriets formål med 0.klasse. Vi er en af de kommuner, som ligger i top mht. trivsel i skolerne. Lad os blive ved med, at score højt på social og faglig trivsel ved ikke, at mindske voksentilstedeværelsen i 0.klasse, men lægge os op ad Hørsholm Kommunes 0-18 års vision, som handler om at gøre eleverne livsduelige. Der skal tilføres flere midler, så vi fortsat kan sikre trygge og stabile rammer og dermed opnormere tilstedeværelsestimerne for lærer og pædagoger i 0.klasse. 0.klasse er med til at danne et godt fundament for elevernes skolegang. Så lad os styrke den og give eleverne den bedste start for livslang læring ved at have 2 voksne i alle timer i 0.klasse og sørge for, at det fortsat er ”Konge at vokse op i Hørsholm Kommune”.

da_DKDansk