Formanden for C’s vælgerforening er utilfreds

#

Af Thorkild Gruelund formand for SocialKonservative – Foto: Peter Brandi©

Hen over sommeren har Den Konservative Vælgerforenings formand Tomas Dyrbye harceleret over, at alle andre borgerlige partier end netop Det Konservative Folkeparti er med i et fælles valgforbund. Vælgerforeningsformanden er – efter selv at have holdt liv i debatten – på vej til at fremstå lidt ynkelig.

Med risiko for at nogen vil opfatte mig belærende, må jeg erindre om, at politik i et demokratisk samfund er: holdninger, relationer og samarbejder.

C-Konservative har lov til at dyrke lige netop de holdninger, som de har. Men at gennemføre politiske ambitioner ligger oftest i gode relationer til politikere fra de øvrige partier.

En borgmester for den sags skyld en Konservativ Vælgerforenings formand behøver ikke at være populær hos alle. Ej heller at være ven med alle – borgere eller politiker kollegaer.

Endsige enige med alle.
Men de skal være respekteret. Det er grundlaget for de gode relationer og politisk ledelse

Den konservative ledelse i Hørsholm har ikke haft den store succes med relationer til normalt ligesindede borgerligt orienteret partier.

Politisk ledelse er at sikre optimal kontakt til sit eget bagland, som man er enige med.

Lige så vigtigt er det at sikre gode relationer til dem, man er uenige med. I perioder kan det sidste kræve mere tid og kræfter end det første. Den dialog har manglet.

Den store appel fra C-Konservative til borgerligt sammenhold kommer her i juni / juli måned, med et kommunalvalg i november. Det er meget sent i valgperioden.

Skal der være bal i den borgerlige, skal alle bidrage til den gode feststemning.

Kære borgmester og vælgerforeningsformand: Her har I forsømt!

da_DKDansk