Sagsbehandlingstiden for byggesager går den rigtige vej

#

Af Peter Brandi – Arkivfoto: Peter Brandi©

Hørsholm Kommune fik 67 % flere byggesager ind i første kvartal af 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. Det var kulminationen på et år med mange byggesager. Som konsekvens fik byggesagsområdet tilført flere midler i marts 2021 – en tilførsel som nu begynder at få effekt. Hørsholm Kommune forventer, at man nu kan begynde at ekspedere flere sager, end man får ind.

Antallet af byggeansøgninger og henvendelser er steget det seneste halvandet år – Corona hjemsendelser af borgerne, men også udbetaling af feriemidler og puljer til byggeriet samt en stigning i salget af ejendomme i Hørsholm Kommune har medført flere byggesager.

For at kunne følge med udviklingen fik byggesagsområdet i marts 2021 tilført 600.000 kr. til en opnormering af fast personale samt et engangsbeløb på 2 mio. kr. til indlån af eksterne byggesagskonsulenter.

Sådan er ressourcerne brugt

Hørsholm Kommune har blandt andet ansat to byggesagsbehandlere, en fastansat byggesagsbehandler og en projektansat. Derudover er der tilført administrative kræfter til at afslutte sager, uploade på weblager mv., så byggesagsbehandlerne kan fokusere på selve byggesagsbehandlingen.

Derudover er der også fokus på at screene hver enkelt sag, inden den egentlige sagsbehandling sættes i gang (og hvor kommunens servicemål begynder at tikke). Det betyder, at sagsbehandlingen for de indsendte sager, der er velbelyste og holder sig inden for rammerne af lokalplan osv. kan begynde hurtigst muligt efter den første screening.

Prioritet til sager, der ikke kræver dispensation

Det fremgår af Hørsholm Kommunes hjemmeside, hvor lang tid en sag tager, når den først når frem til sagsbehandlingskøen. Disser tider varierer alt efter byggesagens karakter ligesom de indtil videre er forhøjede, så de afspejler det aktuelle øgede sagspres.

Samtidig er servicemålet for dispensationssager forhøjet yderligere, så det afspejler, at Hørsholm Kommune prioriterer sager, der ikke kræver dispensation.

Lang sagsbehandlingstid skyldes flere ting

Men hvad er det så, der har skabt den voksende bunke af byggesager? Udover at Hørsholm Kommune har fået flere sager ind, er kompleksiteten i sagerne også ret høj. Nogle sager hører til de velbelyste sager, der lige er til at gå til – andre skal behandles anderledes.

Som alle andre kommuner oplever Hørsholm, at det nye bygningsreglement fra 2018 medvirker til forlængede sagsbehandlingsforløb. Særligt de nye administrative bestemmelser med mange nye krav til ansøgningsmaterialet (bl.a. brand- og konstruktionsklasser og krav om certificerede rådgiver).

Sammenlignet med andre kommuner har Hørsholm Kommune en del tidskrævende sager, der involverer beskyttelseslinjer fra bl.a. gravhøje, skove og strand. Disse forhold komplicerer sagerne mere end den helt almindelige byggesag. Hørsholm Kommune er begunstiget med rigtig mange beskyttelseslinjer og restriktioner, der sikrer Hørsholm som en attraktiv bosætningskommune, men det forøger ofte også sagsbehandlingstiden væsentligt.

Endelig er der et væsentligt antal klagesager, aktindsigter, sager til politisk stillingtagen, dispensationer og helhedsvurderinger af byggeri i strid med byggeretten.

Fakta

 • Beslutning i Hørsholm Kommunalbestyrelse i marts 2021: 600.000 kr. til en opnormering af fast personale samt et engangsbeløb på 2.000.000 kr. til midlertidig ansættelse og indkøb af eksterne byggesagsressourcer.
 • Fra Corona-pandemien ramte Danmark og et år frem, steg antallet af byggesager drastisk. En opgørelse pr. kvartal viser udviklingen:
  • I 2. kvartal 2020 modtog Hørsholm Kommune 329 nye sager mod 249 i samme periode af 2019 (+32 %)
  • I 3. kvartal 2020 modtog Hørsholm Kommune 227 nye sager mod 188 i samme periode af 2019 (+21 %)
  • I 4. kvartal 2020 modtog Hørsholm Kommune 248 nye sager mod 211 i samme periode af 2019 (+18 %)
  • I 1. kvartal 2021 modtog Hørsholm Kommune 387 nye sager mod 232 i samme periode af 2020 (+67 %).
 • De nyeste tal for indkomne sager viser, at udviklingen er vendt. I 2. kvartal 2021 modtog vi 311 nye sager. Det er et fald på 5 % ift. de 329 sager i 2020. I 3. kvartal 2021 (frem til medio september) er udviklingen −10 % ift. samme periode 2020.
 • Opnormeringen, og den let faldende udvikling i antallet af indkomne sager, betyder, at Hørsholm Kommune nu kan ekspedere flere sager, end der kommer ind. Listen over byggesager, der afventer visitering/screening, er således blevet reduceret med næsten 40 % den seneste måned.

da_DKDansk