Hørsholm Kunstforening indbyder til fernisering i dag

#

Af Peter Brandi – Maleri Anita Viola Nielsen – Anita Viola Nielsen. “Evening in Villa Borghese”. 2016. Akryl på lærred.

Hørsholm Kunstforening indbyder til fernisering i dag 6. november kl. 14 på udstillingen med Anita Viola Nielsen og Jens-Peter Kellermann. Begge kunstnere er til stede ved ferniseringen.
Udstillingen er herefter åben kl. 11-16 alle fredage, lørdage og søndage til og med søndag den 12. december 2021.

Hørsholm Kunstforenings sidste udstilling i 2021 viser to kunstnere, der på fornemste vis supplerer hinanden ud fra deres kærlighed til de klassiske inspirationskilder, som findes i righoldigt mål i fortrinsvis Rom og i Athen. Anita Viola Nielsen med bylandskaber og blomster i kraftfulde farver og vitale mønstre, mens Jens-Peter Kellermann har foretaget spadsereture blandt fortidens minder, og det er der kommet færdige værker ud af i bronze.

Anita Viola Nielsen er født 1958 i Vridsløsemagle.

Dimitterede fra Den Grafiske Højskole, København 1982. 1983-84

Accademia Del´ Belle Arti, Perugia, Italien. 1984-85 Glyptotekets

tegneskole, 1986-96 egen tegnestue med bogomslag som speciale,

1997-99 Billedskolen, København. 2002-06 Københavns Universitet,

åbent universitet, kunsthistorie.

På udstillingen i Fuglsanghus viser Anita Viola Nielsen et bredt udvalg

af maleri, olie og akryl på lærred, papirklip, akvarel, gouache,

pastel og litografi. Der vil være ældre værker fra 2001 og op til i

dag.

I Anita Viola Nielsens værker ser vi spor af mennesker en bænk,

en lygte, en skulptur eller måske en bil men næsten aldrig mennesker

selv. Måske er det udtryk for erkendelsen af, at vi altid er alene

med os selv og den ensomhed, der følger denne erkendelse.

Udforskningen af det sanseligt uhåndgribelige er i betydelig grad

inspireret af Giorgio de Chirico, der sammen med J.F. Willumsen

og Giorgio Morandi er blandt hendes vigtigste, kunstneriske forbilleder.

(Citat af Jesper Nickelsen, koordinator i Nordisk Ministerråds

kulturteam).

I de senere år har Anita Viola Nielsen haft sine mest produktive perioder

som kunstner under de årlige ophold i Rom og i Athen.

Anita Viola Nielsens CV vidner om mange udstillinger i ind- og udland.

Hun har siden 2014 været i arbejdsudvalget og ledelsen i

kunstnersammenslutningen Corner. Modtog i 2011 æreslegat fra

Anne-Marie Telmanyi, Carl-Nielsens Fond. Stipendier fra Dronning

Ingrids Romerske Fond. Det Danske Institut i Rom, 2011, 2013,

2015, 2017 og 2019. Samt arbejdslegater fra Statens Kunstfond i

2012 og 2013.

Anita Viola Nielsen, Vognmandsmarken 18, 2.th., 2100 København

Ø. Mobil: 4020 4621. www.anitaviola.dk

Atelier: Fonden Fabrikken for Kunst og Design: www.ffkd.dk

Medlem af sammenslutningen Corner. www.corner.dk

Medlem af billedkunstnernes forbund. www.bkf.dk

Jens-Peter Kellermann, født 1952 i Nyborg og uddannet på Det

Kgl. Danske Kunstakademi 1973-82. Fra 1983 til 2017 ansat som

underviser på Danmarks Designskole/ Det Kongelige Danske

Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

Kunsthistoriker Bolette Marie Madsen siger om Jens-Peter Kellermanns

kunst:

“Man kan altid genkende en Jens-Peter Kellermann-figur: Ædelt

bronze blandes med tegl, skifer, granit, marmor og til tider korkpropper

i hans på en gang forfinede og rustikke figurer, hvis farvemæssige

og stoflige variable sanselighed passer så godt til de fortællinger,

de er bærere af. Hans figurer synes at udgøre en stadig

strøm af budbringere fra et univers med alskens kulturelt fællesgods,

hvor materialerne og religiøse, mytologiske og burleske beretninger

befrugter hinanden. Der fortælles historier om forfængelighed,

indbildskhed og kærlighed, og i figurerne indlejres underfundighed

og humor, men aldrig distancerende ironi.

Stenene forarbejdes i København og voksen føjes til i Venedig, i

Rom, i Athen og i Prag efter inspirerende spadsereture blandt fortidens

minder. Tilbage i Danmark færdiggøres værkerne med støbningen

af bronzen og monteringen på basen.”

Jens-Peter Kellermann har været medlem af kunstnersammenslutningen

Corner siden 1992. Han har solgt værker til Roskilde Højskole,

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rigshospitalet, Københavns

Kommune Kulturfond og er repræsenteret ved offentlige

monumenter i blandt andet Vojens, Horsens, Holsteinborg og Torshavn.

Har modtaget KEPrisen samt støtte og legater fra blandt andet

Astrid Noack Fonden, Dansk Færøsk Kulturfond, Augustinusfonden

og Henry Heerups Legat.

Jens-Peter Kellermann, Boyesgade 11, st.th., 1622 København V.

Mobil 2020 4891. Se mere på https://corner.dk/Kunstner/jens-peterkellermann

da_DKDansk