Kystbeskyttelsesprojekt udskudt til 2022

#

Arkivfoto: Peter Brandi©

Anlægget af ny kystbeskyttelse langs Rungsted Strandvej mellem Bukkeballevej og Mikkelborg er udskudt til 2022.

Projektet var oprindeligt planlagt til dette efterår, men i forbindelse med udbuddet, har det desværre vist sig, at priserne på sand er højere end forventet. Projektet bliver derfor udskud til næste år. 

Novafos er dog i gang med at forlænge et udløb, så der arbejdes i øjeblikket i Strandvejen ved Lange-Müllers Allé. Det forventes, at Strandvejen er reetableret i starten af det nye år.

Kystbeskyttelsen vil stadig komme til at ske ved sandfodring. Sandet skal sikre Strandvejen mod storme, som æder sig ind under vejbelægningen, så vejen på et tidspunkt vil falde i vandet, hvis der ikke sker noget. Det er en metode, hvor sand fra havbunden hentes op og sejles til den kyst, der skal sikres. Sandet skal pumpes i et rør ind til kysten, og lægges foran den gamle og udtjente skråningsbeskyttelse langs Rungsted Strandvej. Vejen er herefter bedre sikret mod underminering.

da_DKDansk