Kære Borgmester

#

Af Thorkild Gruelund (Q), medlem af Byrådet – Foto: Peter Brandi©

Du skriver i Ugebladet den 4. februar en rørende historie omkring Lilleskolen, at kommunen har vundet sagen og vi nu må videre.

Jeg respekterer, at det er din holdning.

Grundlæggende mener jeg, at Hørsholm Kommune skal tilstræbe færre tvister med sine borgere. Det kan vi gøre ved at lytte og reflektere over borgernes holdninger.

Det, som jeg savner, er, at du kommenterer på den mail som kommunalbestyrelsen, på forespørgsel fra tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen, modtog fra din direktør dateret 27. april 2020.

Her står det tydeligt beskrevet, at Hørsholm Kommune og køberen af Hannebjerg-grunden kan gå fra hinanden uden at skylde hinanden noget. Ingen af parterne har opfyldt kontraktens forpligtelser.

Det er meget muligt, at du har stor respekt for developere som f.eks. køberen af Hannebjerg grunden.

På samme vis har jeg stor respekt for vores borgere. 

Der er formentligt tale om en mulig merfortjeneste til vores kommunekasse på omkring 30 millioner kroner, hvis vi hæver den gamle kontrakt. Har køberen af grunden ikke opfyldt aftalens krav, som der står i mailen fra direktøren, skal vi efter min opfattelse have afprøvet det udsagn. Derfor har jeg ønsket spørgsmålet på dagsordenen førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

Hvis en tvist med en udenbys developer kan bidrage med rigtig mange millioner til vores kommune, er det helt ok. Efter min opfattelse.

Tænk på Hørsholm borgmester!

da_DKDansk