Unge ønsker at drikke mindre, og kommunen kan og skal hjælpe dem.

#

Af Bent Fabricius, C, kommunalbestyrelsen i Hørsholm – Foto: Jette Schrum Fotografi©

Vi ved, at 74% af unge 15-16-årige i Danmark har drukket alkohol inden for den sidste måned mod et gennemsnit på 47% i Europa. 50% af de unge mellem 15 og 25 synes, at de andre drikker for meget, og 60% ønsker en anden alkoholadfærd.

Det kan vi kun tage som en opfordring til at støtte op om de unges ønsker, og derfor skal Hørsholm Kommunes alkoholpolitik implementeres hurtigst muligt.

For det nytter noget at sætte ind politisk. Island har gennem 20 år systematisk arbejdet med unges alkoholvaner og reduceret andelen af 15-16-årige, der har drukket alkohol inden for de sidste 30 dage fra 42% i 1998 til 6% i 2019.

Alkohol er en nydelse og en forbandelse. Denne modsætning ligger givet bag den lidt ambivalente holdning blandt lokalpolitikerne til en alkoholpolitik for børn og unge i Hørsholm Kommune.

Alkoholpolitikken blev indledningsvist behandlet i den forrige kommunalbestyrelse, hvor der ikke var enighed om en godkendelse. Derfor blev politikken henvist tiI fornyet behandling i det nyetablerede Sports- Sundheds – og Kulturudvalg. Politikken blev godkendt på seneste møde i udvalget og skal nu forbi Økonomiudvalget for endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Men det var ikke uden sværdslag. Venstre har stemt imod. De anerkender intentionerne, men argumenterer fx:

”Mindre drikkepres kræver f.eks. oplysning. Alkoholkultur skal på skoleskemaet. Kommunen skal prioritere, at unge får besøg af en SSP- eller forebyggelseskonsulent i udskolingen én gang om året, og gerne starte allerede i 6. klasse.”

Det er jeg enig i. Men jeg bliver forvirret over kritikken, når politikken eksplicit ligger op til netop oplysning. Der står fx:

”Skolerne tilbydes systematisk videns- og dialogbaseret undervisning om alkohol allerede fra 6. klasse og op i gymnasiet med henblik på at udskyde alkoholdebuten samt mindske brugen af alkohol [………]” og ”Både SSP-konsulenter, lærere og gode oplægsholdere/rollemodeller udefra kan være relevante til at stå for undervisning og temaarrangementer for eleverne. Det er vigtigt at undervisningen er dialogbaseret og møder de unge i øjenhøjde, ligesom Ungerådet i Hørsholm Kommune fremhæver at det er vigtigt, at undervisningen inddrager/inviterer nogle, som de unge kan spejle sig i.”

Venstre stemmer også nej, fordi de er imod ”forbudspolitik”. Men intet sted i politikken står der noget om forbud eller andre formuleringer, der kan tolkes som formynderi.

Lad mig afslutningsvis understrege, at Ann Lindhardts udtalelse i Ugebladet om, at alkoholpolitikken forhindrer HUI fodbold i at udskænke øl på grillaftenen under den årlige fodbold camp eller at ishockey ikke kan sælge øl til en ishockeykamp, bunder ikke i alkoholpolitikken. Der står helt tydeligt i politikken, at det er de respektive bestyrelsers ansvar at træffe sådanne beslutninger. I øvrigt havde Idrætsrådet ikke bemærkninger til den fremsendte alkoholpolitik respektive foreningers bestyrelser.

Alt i alt er Konservative utroligt tilfredse med den foreliggende politik.

da_DKDansk