Åbent brev til Kommunalbestyrelsen vedr. Hannebjerg-grunden

#

Af Glen Madsen (O) tidligere medlem af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm – Foto: Peter Brandi©

Kære Kommunalbestyrelse

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar skal I behandle et borgerforslag, hvori det foreslås, at Hannebjerg-grunden fortsat udvikles med beboelse, men altså uden at ødelægge det nuværende natur- og skovareal på den vestlige del af grunden, der desværre bliver til virkelighed, hvis den planlagte udvikling tilendebringes.

Forslaget handler hverken om et eventuelt hævdspørgsmål eller gennemførte retssager, som man godt kunne få opfattelsen af i borgmesterens debatindlæg af den 4. februar, men ene og alene om, hvorvidt den meget snævre flertalsbeslutning fra december 2017 er den helt rigtige beslutning for området, for skolebørnenes trivsel, for naturen- og biodiversiteten samt for kommunens økonomi eller ej?

En gennemførelse af den planlagte udvikling bliver åbenlyst på bekostning af Hannebjerg-grundens natur- og skovområde, men hvad færre har indset, så bliver brugsmulighederne på lilleskolens tilstødende (sammenhængende) naturgrund desværre også væsentligt forringet, da der kommer til at være boliger og haver klos op ad lilleskolens grund.

Det er med mine øjne en klar forringelse af trivselsmulighederne for en masse af byens børn, og det synes jeg ganske enkelt ikke, vi kan være bekendt! Slet ikke når det fra start havde været verdens letteste ting at vedtage en udvikling, der havde bevaret områdets natur. Og ej heller, når det stadig er muligt at rette op på fejlbeslutningen.

Mange af jer kender udmærket godt forløbet op til beslutningen i december 2017, men for de af jer, der måske ikke gør eller har glemt det, vil jeg for en god ordens skyld lige ridse det op… 

–       Præcis som det har været tilfældet med PH Park og Kokkedal Station, så blev aftalen vedr. Hannebjerg-grunden indgået inden offentligheden fik kendskab til projektets indhold og udformning. 

–       I månederne op til kommunalvalget i november 2017, hvor lokalplansarbejdet var i fuld gang, blev det valgte projekt intenst debatteret.

–       Efter valget, hvor det stod klart, at den nyvalgte kommunalbestyrelse ikke ville stemme den afgørende lokalplan igennem, satte borgmesteren lokalplanen på dagsordenen på den afgående kommunalbestyrelses allersidste kommunalbestyrelsesmøde. Her blev lokalplanen stemt igennem med det snævrest mulige flertal.

Det hændte i denne sag har indtil nu hverken været båret af sund fornuft eller ordentlighed, men det er ikke for sent, hvis I tør følge den beslutning, I inderst inde godt ved, er den rigtige. 

Det er mit håb, at I, for børnene og naturens skyld, vil lade jeres integritet være retningsviser i denne sag. 

da_DKDansk