De unge i Hørsholm dropper også røgen

#

Af Peter Brandi – Foto: Caroline Victoria Christensen (A) – Pressefoto

I uge 23 var den gode nyhed for folkesundheden, at flere teenagere og unge dropper cigaretterne. Det gælder heldigvis også de unge i Hørsholm, hvor den seneste sundhedsprofil viser et fald på 17 procent i andelen af 16-24-årige, der ryger dagligt eller lejlighedsvist i dag sammenlignet med for fire år siden. Det er en positiv udvikling blandt Hørsholms unge, der i forvejen ligger en del under landsgennemsnittet, hvad angår rygning.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lancerede den 7. juni en ny kampagne, målrettet unge mellem 20 til 24 år, hvor rygning er mest udbredt. Og en af pointerne er, at det er vigtigt at forholde sig til sin rygning, inden man for alvor bliver afhængig.
I samme forbindelse kunne Kræftens Bekæmpelse fortælle, at over halvdelen af de 18-24-årige, der ryger, allerede forgæves har forsøgt at holde op. I regionen ønsker 83,1 procent af de 16-24-årige, der ryger dagligt, at holde op med at ryge.

Link til kampagnevideoen  Lærer vi ingenting?

Udvalgsformand for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget Caroline Victoria Christensen (A) er glad for, at den seneste sundhedsprofil nu viser, at det også går den rigtige vej med rygning blandt de unge i Hørsholm:

”Når vi ved, at rygning er den risikofaktor, som har størst betydning for sygdom og tidlig død i Danmark, så er det jo et fantastisk skridt på vejen mod en røgfri fremtid, at vi kan se, at andelen af unge, der ryger enten dagligt eller ved lejlighed, også er faldet lokalt i Hørsholm. Et fald på 17 procent er rigtig godt. Vores unge tager altså mere ansvar for egen sundhed end tidligere, og det kan vi godt være stolte af.”

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 at indføre røgfri skoletid for elever på Hørsholm Kommunes folkeskoler. I december 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå partnerskab i Røgfri Fremtid. Siden 1. august 2020 har der været røgfri arbejdstid for alle kommunens medarbejdere. I samme periode er prisen for en pakke cigaretter steget fra ca. 40 kr. til ca. 60 kr.

Om tallene
Den seneste sundhedsprofil udkom i foråret 2022 og bygger på data indsamlet i 2021.
Sundhedsprofilen viser, at fra 017 til 2021 er andelen af 16-24-årige i Hørsholm Kommune, der ryger dagligt eller lejlighedsvis, faldet med 2,6 procentpoint fra 14,9% til 12,3% på fire år.

Nationalt set viser sundhedsprofilen for den samme målgruppe, at andelen af 16-24-årige et fald på 17% på fire år.

De 16-24-årige i Hørsholm Kommune ryger altså i forvejen mindre end samme målgruppe på landsplan

Om partnerskabet Røgfri Fremtid
I 2017 lancerede Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Røgfri Fremtid, der er et partnerskab og en bevægelse, som arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og kun 5 % af de voksne ryger. 276 skoler, organisationer, virksomheder og institutioner er i dag partnere i Røgfri Fremtid.

Hørsholm Kommune har været partner i Røgfri Fremtid siden december 2019.

Link til Røgfri Fremtid. www.røgfrifremtid.dk

da_DKDansk