Tryghedsvagter er på vej

#

Af Jan H. Klit, medlem af kommunalbestyrelsen (C) – Foto: Peter Brandi©

I flere år har der været politisk opbakning til en ordning med kommunale tryghedsvagter, men først nu har regeringen set sig i stand til at fremsætte et lovforslag om ordningen.

Forslaget indebærer, at kommunerne kan ansætte, uniformerede tryghedsvagter eller autoriserede virksomheder, som kan sættes ind mod uorden og spektakel på steder med almindelig adgang med virkning fra 1. juni 2023 – foreløbig i en 3-årig forsøgsperiode.

Det er positivt, at der i det mindste nu ligger et konkret udspil. Men vi så gerne forslaget suppleret med en række yderligere muligheder, da forslaget i sin fremstilling fremstår som noget af en ”tynd kop the”. Der er efter min opfattelse ikke i tilstrækkelig grad tænkt ud af boksen i forhold til det oprindelige forslag, hvor bl.a. Gentofte kommune havde en række konkrete måske realiserbare forslag. Herudover anvises ikke midler til finansiering af ordningen.

Nuvel; vi vil selvfølgelig direkte og gennem vores politikere på Christiansborg gøre vores indflydelse gældende, så vi forhåbentlig kan få tilføjet elementer til forslaget, så det kan blive en reel hjælp i arbejdet på at gøre vores kommune mere tryg og sikker. Det skal helst ikke ende med, at der bliver tale om en ”pseudoløsning”, hvor kun den oplevede tryghed løftes. Der er behov for tryghed i meget bredere forstand, men der nu trods alt et tiltag på vej, hvilket vi hilser velkomment.

da_DKDansk