Ny strand i Rungsted Nord

#

Af Jan Klit Næstformand for Byudviklingsudvalget (C) – Foto: Peter Brandi©

Sandfodringen af kysten mod nord fra Bukkeballevej til Mikkelborg har skabt en ny strand. Formålet i sig selv er kystsikring, men det er jo oplagt, at der nu også er kommet et nyt rekreativt område ud af det. Rigtig mange går ture på strækningen og stand og vand ser rigtig indbydende ud, og frister til en dukkert, når det bliver lidt varmere.

Når forlængelse af rørudløbet ved Bukkeballevej, 30 m ud i Sundet og ”sandpuden” er fordelt over rørene, så er projektet færdigt, og hvad så? Må man bade der? Må man parkere bilen på Strandvejen? Hvor skal vi stille cyklerne? Osv.

Ja spørgsmålene er mange, og jeg vil forsøge at besvare dem.

Ja, man må gerne bade på stykket, men der vil ikke blive opsat ”badeflag”. Og pas nu på ikke at ødelægge den nyplantede hjælme, som skal holde på sandet.  Så brug den nederste halvdel af stranden. Ikke det beplantede område.

Ja, man kan parkere biler og cykler på p-pladsen ud for Bukkeballevej, og man må også gerne parkere på Strandvejen, hvis det kan ske uden gener og fare/ulempe for den øvrige trafik udenfor byzonen.  – Vi vil se lidt nærmere på, om der måske skal være restriktioner på parkeringen – måske kun parkering i den ene vejside, men det må jeg komme tilbage til.

Så min forhåbning er, at vi med sædvanlig omtanke fra borgere og gæster kan få en rigtig god strandeng ud af projektet til fælles brug og gavn, ligesom det er min klare forventning, at sandfodringen kommer til at give den nødvendige kystbeskyttelse.

Live Comment

Your email address will not be published.

da_DKDansk