Grønne ambassadører i Hørsholm

#

Foto: De grønne ambassadører – Pressefoto

I løbet af januar og februar har 25 Hørsholmborgere deltaget i et gratis forløb: Masterclass i klimahandling. Forløbet er udviklet i samarbejde med DeltagerDanmark og sætter fokus på klimahandling i hverdagen.

I løbet af tre undervisningsgange har deltagerne beskæftiget sig med, hvordan de kan arbejde med klimaudfordringen i de fællesskaber og foreninger, som de bruger deres tid i til dagligt. Underviserne fra DeltagerDanmark har sat fokus på, hvordan deltagerne kunne bringe sig selv i spil og opbygge relationer til gavn for klimaet.

Direktør for By & Erhverv, Ole Stilling, siger: ”En vigtig del af klimaarbejdet er at blive skarp på, hvordan vi tager hånd om klimaudfordringen i hverdagen og i de lokale fællesskaber, som vi indgår i hver især. Som kommune vil vi gerne være med til at skabe handlemuligheder for den enkelte. Det er inspirerende at se, at 25 lokale ildsjæle har brugt deres tid på netop det.”

Begejstringen fortsætter

De Grønne Ambassadører er ivrige efter at holde kontakten med hinanden, og derfor har kommunen stillet en gruppe til rådighed på BorgerLab, hvor de kan udveksle viden og erfaringer om initiativer, der er i gang.

Masterclass i Klimahandling er gennemført som led i Hørsholm Kommunes arbejde med den kommende klimahandlingsplan, hvori der er særlig fokus på borgernes rolle i at skabe en klimarobust kommune. Læs mere på BorgerLab og bidrag til klimaarbejdet i Hørsholm Kommune: https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/folders/etklimaneutralthorsholm

da_DKDansk