Børnenes budgetforlig 2020-2023

#

Af Maj Allin Thorup, kommunalbestyrelsesmedlem (C) – Pressefoto

Vi har netop landet et budgetforlig med markante forbedringer på børneområdet. Det er fantastisk! Især når man tænker på de mange besparelser, der som udgangspunkt var lagt op til.

Jeg er meget taknemmelig for, at vi i forligspartierne har været enige om, at der ikke blot skulle omprioriteres til de lovbestemte, udsatte og specialiserede børne -og ungeområder, men at det også var nødvendigt, at have fokus på rammerne og på forebyggende indsatser.

Det er ganske enkelt ikke holdbart, år efter år, at flytte midler fra almenområdet til specialområdet. Derfor MÅ vi investere i rammer, hvor flere børn kan indgå, trives og udvikles, samt i forebyggende indsatser for både børnegrupper og enkeltbørn.

Vi tilfører 2 millioner kroner årligt til at øge normeringerne for de mindste. Pengene er øremærket til uddannede pædagoger i vuggestuerne, fordi vi ved, at børns tidlige udvikling danner udgangspunkt for deres ståsted gennem hele livet. Tidlig indsats virker.

Vi genindfører tilskud til pasning af eget barn under 3 år i op til 12 måneder. Det giver nye familier mere ro og fleksibilitet, og det kan forebygge senere støtteindsatser i dagtilbud til børn, som har haft en vanskelig start på livet.

Vi etablerer et videns- og kompetencecenter, som skal sikre et løft af inklusionsarbejdet og den specialpædagogiske indsats på skolerne, samt være løftestang for en større omlægning af hele specialundervisning området med mere fokus på tidlige og forebyggende indsatser.

3% rammebesparelsen på skoler og dagtilbud i 2019 annulleres fremadrettet, og de enkelte ledere om bestyrelser står for udmøntning af midlerne. Nu bliver der altså mulighed for at genindføre lejrskoler, annullere besparelser på vikarer m.m. Det vil kunne mærkes.

Dagtilbud og skolers opsparede midler frigives, og der vil ikke være økonomiske bindinger på de midler, som overføres fra 2019 til 2020.

Vi bygger ny daginstitution i Rungsted, og har afsat 55 mio. kr. til at få moderniseret eksisterende dagtilbud og skoler. Det er tiltrængt!

Vi tilfører 9,5 millioner kroner årligt til indsatser for udsatte børn og unge samt ekstra 7 millioner kroner årligt til specialundervisning.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk