Budgettet for 2020 – 2023 er vedtaget

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Kommunalbestyrelsen vedtog i går budgettet for 2020 – 2023, for stemte C, S, R og (UP), imod stemte O og I, V undlod at stemme.

Det var ikke uventet at budgettet blev vedtaget, og der var under debatten ikke tvivl om, hvordan udfaldet ville være. Men alligevel var der en lang og til tider lidt ophidset debat inden afstemningen.

Borgmester Morten Slotved (C)

Borgmesteren indledte debatten med at konstatere, at Hørsholm Kommune har været økonomisk udfordret i 2018 – 19. Nu er der skabt balance i husholdningsbudgettet for 2020.

I udgangspunktet skulle der findes 70 mio. kr. i besparelser, men forliget mellem Regeringen og KL halverede den besparelse vi skulle nå.

Borgmesteren udtrykte sin ærgrelse over, at det ikke var muligt at få et bredere forlig.

Indholdet af Udligningsreformen i 2021 er der ingen, der kan spå om.

Med det gav Borgmesteren debatten fri.

Annette Wiencken (V)

Annette Wiencken (V)

Venstre beklager også, at der ikke blev tale om et bredt forlig. V havde været med indtil forhandlingsrunde 7, men at der, blev stillet krav om, at de skulle stemme for lokalplan 170 (PH-Park), hvis vi fortsat skulle være med i forhandlingerne. Men Venstres eget budgetforslag ligner meget forligspartiernes, og langt hen ad vejen er Venstre da også enig med forligspartierne.

Der er dog undtagelser f.eks. jobskabelsesordningen, hvor Venstre ønsker større besparelser. Venstre mener også at man kan bygge den foreslåede børneinstitution på Rungsted skole billigere end de 55 mio. som forligspartierne har sat at i den kommende 3-årige periode. Venstre mener også, at der kan reduceres på kulturen i forhold til det foreslåede Sidst men ikke mindst, mener Venstre, at man på skole siden bør følge KL og gennemføre strukturtilpasninger. (Mulighed for større antal elever i klasserne, red.)

Niels Lundshøj (S)

Niels Lundshøj (S)

Vi var lidt modløse, da vi så på en omprioritering i størrelsesordenen 60 mio. kr. Men det skal stadigvæk være Konge at vokse op i Hørsholm. Vi skal have de bedste skoler.

Der er mange Socialdemokratiske fodaftryk på det budget som forligspartierne præsenterer. De bedste er vel, at klassekvotienterne ikke kommer til at stige, og at der ikke bliver nedlagt skoler, vi har fundet penge til børneinstitutionerne. Vi har fundet penge til at opgradere og udvide vores skoler og daginstitutioner, så de kommer op på et moderne niveau, og jeg er stolt af at være den første formand for Børne- og Skoleudvalget, der har taget hul på dette.

Det er ikke alt, der er lagkage, der er 26 mio., der er lidt usikkerhed om, men skulle de ikke komme som forventet, så er Socialdemokratiet klar til at foreslå øget Skat, til at dække omkostningen.

Vi har skåret i de kolde hænder, det dog i et vist omfang, så vi ikke påvirker de varme hænder.

Henrik Klitgaard (B)

Henrik Klitgaard (R)

Det er ikke et sparebudget, vi bruger de samme beløb som tidligere, der er tale om omprioritering.

PH-Park er ikke kun et projekt for nye unge børnefamilier. Det er et projekt for hele Hørsholm.

Vi har i de seneste 2 år fået kompensation fordi tanken har været, at de flygtninge vi har modtaget i Hørsholm, skulle være bedre uddannede end i resten af landet, hvilket har vist sig at være urigtigt, derfor kompensationen.

Der har i øvrigt været en god stemning under forhandlingerne – hele vejen.

Jakob Nybo (I)

Jakob Nybo (I)

Luksusfælden er min opfindelse i debatten, TV-udsendelsen hvor folk med et overforbrug bliver reddet af værterne. Her er det, som jeg ser det, vil Hørsholm blive reddet af Liberal Alliance. Der er et overforbrug og LA vil stoppe overforbruget, fjerne biografen og kommunal udskænkning af øl. Kommunen skal kun varetage sine kærneydelser.

Vi vil have flere penge til borgerne, så de selv kan tilgodese deres egne behov.

Glen Madsen (O)

Glen Madsen (O)

Dansk Folkeparti havde en klar ambition om at være med i forliget, men de øvrige partier ville fortsat være uansvarlige.

Ros til Borgmesteren over, at man nu har medtaget alle kendte omkostninger. Men man fortsætter med at arbejde med ubekræftede indtægter for ca. 100 mio. kr.

Heraf er de 26 mio. ekstraordinære tilskud, som man ikke længere kan være sikker på. Det er ikke nok at medtage alle udgifter, man skal også undlade at medtage usikre indtægter.

Under forhandlingerne blev jeg afkrævet et ja til PH-Park, på et tidspunkt hvor lokalplan 170 endnu ikke var til afstemning, så jeg var vred da jeg gik. Hvis man vil forhandle med Dansk Folkeparti, skal man ikke stille ultimative krav. DF komme aldrig til at sige ja, blot for at være med.

Forligspartierne er stolte af forliget. Vi har i DF sat penge af til mange af de samme ting som forligspartierne, men DF vil ikke forhøje normeringerne i daginstitutionerne. Derimod går vi ind for en 2-lærer ordning. Vi går ind for en omlægning til naturgas. Vi har i vores budget ikke medtaget de 26 mio. kr. ligesom vi ikke medtager indtægter fra Hannebjerg og PH-Park.

Vi har ikke 100 mio. fatamorgana-kroner med i vores budget. Alligevel leverer vi et bredere og billigere produkt til borgerne.

Thorkild Gruelund (UP)

Thorkild Gruelund (UP)

Jeg er konservativ, og derfor er jeg med i forliget, for det er der, man får indflydelse. Jeg har selvfølgelig ikke fået alle mine ideer med.

Jeg mener, at Hørsholmstrategien ikke består af tre B’er men af 4, nemlig; Børneliv, Byliv, Bæredygtighed og Bedsteforældre.

Vi skal behandle vores ældre medborgere med værdighed og respekt.

Vi viderefører Velfærdspuljen på 8,4 mio. kr. der skal bruges på borgernes sidste 1.000 dage.

Der er afsat 18,8 mio. til voksenhandikap-området, et område hvor vores virkelig svage borgere er.

Vi har sat ½ mio. kr. af til undersøgelser af udbygningen af Sophielund.

Vi har omorganisering af Hjemmeplejen uden serviceforringelser. Vi tager 260,00 kr. mere fra beboerne på plejehjem, for at kunne undgå forringelser. Jeg havde et spareforslag om, at alle ledere, undtagen direktører, skulle arbejde 4 timer om ugen indenfor deres fagområde, det skulle give besparelser på 4,2 mio. kr. om året. Men det var ikke kun for at spare, det var i lige så høj grad, for at lederne til stadighed huskede, hvordan det er på gulvet. Men det var der ikke opbakning til.

Nadja Hageskov (C)

Nadja Hageskov (C)

Der indledte med at konstatere, at det altid er svært at komme sidst i talerrækken, for de fleste gode ting er allerede sagt. Men De Konservative er glade for budgetforliget, det følger Hørsholmstrategien – Børneliv – Byliv – Bæredygtighed, med fokus på nuværende og i særdeleshed kommende nye borgere.

De midler vi har haft, er anvendt på børnene. Klippekort er blevet lavet om til et omsorgstillæg. Det er vigtigt at vi nu får nogle flere plejehjemspladser.

Tak til alle kommunens medarbejdere, der i spare tiderne i 2019, har måtte arbejde ekstra hårdt.

Sport- Fritid-og Kulturudvalget har brugt 3% mindre end budgetteret, det svarer til 1 mio. kr. Det er selvfølgelig ikke meget i det store spil, men de er overført til velfærdsområdet.

Hermed sluttede ordførernes runde. Ordet blev herefter ”givet frit” til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, og ordet blev brugt til stort og småt, og ikke uden drillerier.

Efterfølgende gik man over til afstemning, først om de forskellige ændringsforslag, der alle blev stemt ned. Derefter blev forligspartiernes forslag til budget vedtaget, som nævnt i starten af artiklen.

Kommunalbestyrelsen skulle stemme om en række andre ting i forbindelse med budgettet, og det gik som følger:

KB skal vælge, om man vil have det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering, her var der enstemmighed om at vælge statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Udskrivningsprocenten blev vedtaget med fastholdelse af den nuværende skatteprocent på 23,2% – kun Liberal Alliance stemte imod, de ville have den nedsat til 23,1%.

Grundskyldpromillen fortsætter uændret, alle partierne stemte for.

Dækningsafgiftspromillen forblev uændret 10 promille, alle stemte for.

Kirkeskatten blev også godkendt på de nuværende 0,62% alle var med.

Til sidst godkendtes udviklingsbidraget til Region Hovedstaden på 112 kr. per indbygger, også her var der enstemmighed.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk