Det nye midlertidige Rådhus, klar på under 5 måneder, pris 11,5 mio. kr.

#

Foto: Peter Brandi©

Omfattende skimmelsvamp fik i september 2019 Kommunalbestyrelsen til at flytte rådhuset til midlertidige og lejede lokaler på Slotsmarken. Når rådhuset åbner den 18. februar 2020, ser det ud til, at det har været muligt at flytte og etablere et ’nyt’ rådhus for knapt 11,5 mio. kr. på under fem måneder.

Med skimmelsvamp på det nuværende rådhus skulle flytningen af 300 medarbejdere ske hurtigst muligt. Derfor har det også været et vilkår undervejs, at nogle beslutninger blev truffet inden alle omkostningerne, forbundet med flytningen, var kendte. Det skønnes de at være nu – og ved det seneste Økonomiudvalgsmøde godkendte udvalget at bruge i alt 11,25 mio. kr. på flytning samt etablering af de midlertidige lokaler.

”Denne flytning har været meget uventet. Nu ser vi imidlertid frem til at byde velkommen på Slotsmarken 13, hvor jeg er sikker på, at både borgere og medarbejdere vil tage godt imod de nye omgivelser, ” siger Morten Slotved. ”Flytningen og etableringen af den nye arbejdsplads har kostet ca. 40.000 kr. pr. medarbejder på rådhuset. I sammenligning med andre store flytninger, er jeg meget tilfreds med den pris.”

Foto: Peter Brandi©

Downsizing i en digital hverdag

I november 2019 indgik administrationen en lejeaftale med Wihlborgs A/S om leje af ca. 7.000 m2 lokaler i Slotsmarken. Det er ca. 4.000 m2 mindre end det nuværende rådhus, men lidt flere m2 end først beregnet, hvilket både skyldes den måde bygningerne er indrettet på, men også, at man som kommune skal bruge lidt mere plads, f.eks. til et borgerserviceområde, end i de gængse kontorbyggerier.

Hørsholm Kommune har forberedt sig på den noget mindre plads og har smidt over 20 tons undervejs. Et meget mindre rådhus kan bl.a. lade sig gøre, fordi hverdagen i kommunen bliver mere og mere digital.

Masser af genbrug

For at holde udgifterne til flytning og etablering af et “nyt” funktionsdygtigt rådhus nede, er genbrug et af nøgleordene i flytteprojektet. Meget inventar følger med over til Slotsmarken, lige fra knager, til de elektriske skydedøre i borgerservice-området, til køkkenelementer og hårde hvidevare samt AV-udstyr og møblement. Ved erhvervelse af nye ting ti rådhuset, er der lagt vægt på at de kan genbruges ved fraflytning.

Foto: Peter Brandi©

Kommunen tager standardløsningen – næsten

Derudover har kommunen valgt at satse på den eksisterende lokaleindretning på Slotsmarken med et minimum af individuelle tilpasninger.  Det minimerer tilpasningsomkostningerne og den tid, der skal bruges på at gøre lejemålet klar til indflytning.

De nødvendige tilpasninger omfatter primært etableringen af et borgerserviceområde, et nyt mødecenter til borgerrettede møder, egen IT-infrastruktur, sikkerhedsforanstaltninger som alarmer og overvågning. Alt andet står udlejer for.

Hvad koster det så?

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om udviklingen i flytteprojektets økonomi. Det har været særlig vigtigt i denne sag, fordi behovet for hurtigt at fraflytte rådhuset betød, at man på tidspunktet for beslutningen om fraflytning, ikke havde mulighed for at belyse projektets økonomi fuldt ud.

I takt med, at flytningen og etableringen af det ’nye’ rådhus skred fremad, har Hørsholm Kommune kunnet udarbejde skøn over udgifter, som ikke tidligere kunnet fastsættes. Det betyder, at man nu er ved at have det fulde billede – omend stadig i skøn – af, hvad rådhusflytningen koster, nemlig 11,5 mio. kr. De første skøn i september lød på 4 mio. kr., men her var en del udgiftsposter uafklarede og der var viden om, at flere udgifter kom til.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk