Ansøgning om aktindsigt vedr. udligningsordning

#

Indlæg af Anne Ehrenreich – Ann L. Lindhardt (tv) og Anne Ehrenreich Kommunalbestyrelsesmedlemmer (V) – Foto: Peter Brandi©

Inspireret af kollegaer i andre byer har Anne Ehrenreich og Ann L Lindhardt bedt om aktindsigt i dokumenter og oplysninger som ligger til grund for regeringens forslag om, at Hørsholm Kommune skal betale 70,2 mio. kr. mere i udligning. Vi mener, at oplysningerne skal frem i lyset, så borgerne kan se, hvordan regeringen er nået frem til det resultat.  De borgere, som skal betale, har krav på at kende regeringens beregningsgrundlag, så de kan sikre sig, at det er gået rigtigt til, og at væsentlige forhold ikke er glemt. Vi ser frem til at modtage svar fra Social- og indenrigsministeriet på vores begæring om aktindsigt. Vi stiller os uforstående over for,  at regeringen ikke allerede har offentliggjort oplysningerne, men hemmeligholder dem. 

Her ordlyden af vores begæring om aktindsigt som blev afsendt den 8. februar 2020:

Undertegnede skal hermed anmode om aktindsigt i dokumenter og oplysninger vedrørende:
1) Beregningsgrundlaget som ligger til grund for regeringens udspil om udligningsreformen, særligt for så vidt angår Hørsholm Kommune, som der lægges op til, skal betale 70,2 mio. kr. mere om året, end vi gør nu.
2) Konsekvensanalyser og andet materiale som har indgået i forberedelsen af regeringens forslag

Med de bedste hilsener
Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt
Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V)

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk