Hørsholm set fra luften – Christiansgave 1937

#

Af Lisbet Hein Foto: Christiansgaves hovedbygning på østsiden af Strandvejen i Rungsted, set fra luften i 1937. Bygningen er bevaret og ligger omgivet af den bebyggelse, der blev opført i midten af 1950’erne. Original: Det kgl. Bibliotek, set på www5.kb.dk/danmarksetfraluften/

I 1937 blev mange ejendomme i Hørsholm og omegn fotograferet fra luften af firmaet Sylvest Jensen. Firmaet kontaktede på forhånd mulige kunder for at indgå en aftale, og ikke uventet var det især ejerne af områdets store gårde og villaer, der var interesserede.

En af kunderne var konsulinde Christensen, der var ejer af den store villa Christiansgave på Strandvejen i Rungsted. Som det kan ses, bestilte hun to optagelser. På den ene ses hovedbygningen, der lå ned mod Øresund, omgivet af en stor prydhave, hvor der også var gjort plads til tennisbane mv. På den anden optagelse ses bygningerne vest for Strandvejen, hvor der var garager samt chauffør- og gartnerbolig. Her lå også den store nyttehave med drivhusene, der forsynede husholdningen med frugt, grønt og blomster.

Christiansgaves nyttehave, portnerbygning mv på vestsiden af Strandvejen i Rungsted, set fra luften i 1937. Bygningerne blev revet ned og området bebygget i midten af 1950’erne. Original: Det kgl. Bibliotek, set på www5.kb.dk/danmarksetfraluften/

Christiangaves historie

Christiansgave blev opført i 1918 som landsted for grosserer C. W. Messerschmidt. Arkitekten var Carl Brummer, der sammen med bygherren valgte en barok-inspireret byggestil. Park og have blev udformet af havearkitekten Erstad-Jørgensen.

Som det kan ses på billederne, krævede Christiansgave en stor stab af tjenestefolk i selve huset, foruden mange ansatte i have og park. Ejendommen skiftede ejer flere gange i 1920’erne og 30’erne, men efter 2. Verdenskrig var der ikke mange, der havde råd til at opretholde så stor en husholdning.

Christiansgaves Hovedbygning fra søsiden, som det ser ud i dag – Foto: Peter Brandi©

I 1953 købte arkitekten Jean Fehmerling Christiansgave. Hans vision var at skabe en bebyggelse af lejeboliger i det eksklusive Rungsted, hvor også familier med mere jævne indtægter havde mulighed for at bo. De eksisterende bygninger på vestsiden af Strandvejen blev revet ned, og der blev opført 23 gårdhuse på arealet. På østsiden af Strandvejen blev der opført 5 gårdhuse og 19 længehuse. Christiansgaves hovedbygning blev bevaret og indrettet til fællesfaciliteter. De enkelte boliger og de tilhørende haver var relativt små, men til gengæld havde alle adgang til stranden og til de store fællesarealer.

Et af de huse der blev opført i midten af 1950’erne, som de ser ud i dag – Foto: Peter Brandi©

Jean Fehmerling høstede stor ros, både for den arkitektoniske løsning og for de gode rammer omkring fællesskabet i bebyggelsen. Desværre var konstruktionen ikke økonomisk bæredygtig i længden.  I 1960’erne begyndte omlægningen fra leje- til ejerboliger, og i 1978 blev hovedbygningen udstykket til ejerlejligheder.

da_DKDansk