Venstres prioriteringer for anlægsinvesteringer

#

Af Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich kommunalbestyrelsesmedlemmer (V) – Foto: Peter Brandi©

Et løft til Hørsholms byliv og borgere – en hjælpende hånd til erhvervslivet

tid er lukket ned. Det presser vores virksomheder, ordrebøgerne er tomme, og omsætningen falder.

Derfor skal der fremrykkes anlægsopgaver for at sikre, at den offentlige sektor i endnu højere grad kan være med til at afbøde virkningerne af den fortvivlende situation. Tiltaget skal give en hjælpende hånd til erhvervslivet og være med til at holde på arbejdspladser i form af opgaver til en presset byggebranche og sætte gang i vores økonomi.

Venstre foreslår derfor at fremrykke anlægsopgaver og investeringer i bl.a. vejbelysning, bedre infrastruktur og trafikafvikling, renovering af veje, fortove og cykelstier, oprensning af vores søer og en længe ventet kystsikring.

Idrætsparken har mange anlægsopgaver liggende i skuffen, og her kunne der også være investeringer der skal kigges på, i form af feks. ombygning af p-pladsen på Stadion Alle, vedligeholdelsesopgaver hos HRT, renovering af svømmehallen og bedre skiltning som længe har været efterspurgt. Muligheden for at der  kunne sættes endnu mere skub i det allerede igangsatte arbejde med klubhus for udendørsidrætten og dobbelt trægulvhal, ville også give god mening. Opstart af etablering af nye Kunststofbaner i forbindelse med nyt Klubhus ville være relevant for brugerne med den nye placering af klubhus.

Vores ældre, som i disse dage savner besøg af familie og venner, skal have en ekstra tanke. Venstre foreslår, at investeringer i Velfærdsteknologi på ældreområdet bliver fremrykket.

Mange vil sikkert holde ferie i Danmark i sommer pga. Corona. Derfor er det vigtigt, at vores borgere kan få endnu flere oplevelser i naturen og ved vandet. Derfor kunne etablering af badeponton og saunafaciliteter ved Rungsted strand, naturlegeplads og motionsspiral være gode tiltag. Pga. Af nedlukning har det ikke været muligt at bruge Svømmehallen, derfor forslår Venstre at holde sommeråbent, så svømmerne og andre kan genvinde deres kampform. 

Dronningedammen har haft en midlertidig P-plads, som vi foreslår langt om længe bliver lukket ned. Den lille smukke Ø på midten af søen trænger til en renovering til gavn for fuglelivet.

Venstre støtter og prioriterer en styrket detailhandel. Det er vigtigt med mere liv til byen. Flere aktivitetstiltag på ApotekerTorvet. Det kunne f.eks. være i form af en “mobil minigolfbane” eller oppustelig fodboldbane på Ridebanen i sommerferien til gavn for byens børn og familier. Flere aktivitetstiltag kunne samtidig skaffe mere trafik i butikkerne. Vores lokale detailhandel og restauranter har haft “tomme dage” de sidste mange uger, derfor er det vigtigt, at vi skaber liv og ekstra aktiviteter. Vi skal støtte op om vores byliv, så vi også har et byliv efter Corona-krisen.

Venstres liste over anlægsaktiviteter – hele kr.

Aktivitet 2020 2021 2022 2023
Forskønelse, idrætspark ift. Skiltning osv.   305.200        
Etablering af badeponton ved Rungsted Strand   110.000        
Etablering af saunafaciliteter på Rungsted Havn   1.017.200        
Trægulvshal – afklaring Budgetaftalen 2018-2021   2.034.400        
Ombygning af p-plads, Stadionalle (ny asfalt, afmærkning, beplantning, belysning)   3.000.000        
Vedligehold i Hørsholm Rungsted Tennisklub   1.500.000        
Foranalyse (start fase 2) klubhus til udendørsidræter   5.500.000   -5.500.000   12.000.000   4.500.000  
Ridebanen, etablering af flisebelægning på dele af stien   300.000        
Lange Müllers Alle – udskiftning af træer og renovering af fortove   1.017.200       -1.017.200  
Oprensning af søer   163.000        
Velfærdsteknologi på ældreområde   3.300.000   900.000   900.000   900.000  
Tiltag til bedre fremkomlighed trafikafvikling på Usserrød Kongevej   1.550.000   1.400.000      
Kystsikring   2.314.200        
Digitale læring, ved invistere i interaktive tavler og redskaber   2.000.000        
Venstres ekstra-forslag          
Opstart af etablering af kunststofbaner i forbindelse med nyt KLUBHUS   4.000.000   3.000.000      
Sommer 2020 pulje (sommeraktiviter for borger feks opstilling af mobil mine golfbane på Torvet eller luftboldbane på Ridebane)   75.000        
Renovering af Svømmehal   4.000.000        
Renovation af varmeforhold på Sofiehus på Sophienlund   300.000        
Hjælpepakke til Byliv og Bymidte – til hjælp for overlevelse efter Corona, Analysen, mere liv på Apoteker Torvet   3.000.000        
Ekstra vedligeholdelse af byens 4 folkeskoler   5.000.000        
Nedlægge p-plads ved Dronningehus   200.000        
Forbedre tilgængeligheden bl.a. ved at etablere handicapvenlige fortove, hvor de mangler bl.a. Ahornvej   200.000        
Forundersøgelse Cykelsti på Agiltevej –   254.000        
Sommeråbning i svømmehallen i lyset af mistet træningstid          
Vejbelysning, nye armaturer og udskiftning af nedslidte master   16.000.000        
Køb af vejbelysning   700.000        
Ny motionsspiral i Rungsted Hegn   406.900        
Renovering af øen i Dronningedammen   50.000        
Generelt forbedring af cykelstier og veje   1.500.000        
Naturlegeplads   219.000        

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk