Røgfri arbejdstid foreslås udsat til 1. november 2020

#

Af Peter Brandi Byrådssalen – Foto: Peter Brandi©

Når Økonomiudvalget mødes i morgen den 13. maj, er der et punkt der springer i øjnene, det er, at administrationen foreslår, at røgfri arbejdstid for kommunalt ansatte udsættes, samtidig med at man ikke længere tilbyder medarbejderne gratis rygestopmedicin i forbindelse med rygestopkursus.

På kommunalbestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommune indfører røgfri arbejdstid pr. 1. august 2020.

Som følge af situationen udløst af COVID-19 foreslår administrationens at udsætte indførelsen af røgfri arbejdstid til 1. november 2020.

Samtidig orienteres Kommunalbestyrelsen om, at der ikke, som tidligere oplyst, kan gives tilskud til rygestopmedicin til kommunens medarbejdere.

Det administrationen gerne vil have Økonomiudvalget til, er at foreslå at Kommunalbestyrelsen at de skal beslutte at:

Borgester Morten Slotved (C) – Foto: Peter Brandi©

Kommunalbestyrelsen beslutter at udskyde igangsættelsen af rygestop i Hørsholm til 1. november 2020 og at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om, at der ikke gives tilskud til rygestopmedicin til efterretning.

Når Administrationen foreslår at udsætte indførelsen af røgfri arbejdstid til 1. november 2020, skyldes det primært to forhold:

På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte rygestopkurser for medarbejderne. Årsagen hertil er, at det ikke har været muligt at samle medarbejderne eller rygestopkonsulenterne fysisk.

Samtidig er der en forventning om at rygestopkonsulenterne i den første tid efter genåbning, kommer til at prioritere deres ressourcer på kommunens udsatte borgere.

Administrationen fremfører endvidere deres ansvar over for at sikre at medarbejderne er bedst muligt klædt på til at komme igennem en røgfri arbejdsdag, herunder at tilbyde dem muligheden for at deltage i et rygestopforløb.

Der vil derfor blive planlagt nye rygestopforløb efter sommerferien forud for indførelse af røgfri arbejdstid. 

Derudover har mange medarbejdere fået ændret deres arbejdssituation markant siden de i marts blev orienteret om at Hørsholm kommune indfører røgfri arbejdstid pr. 1. august 2020. Mange arbejder under et anderledes og øget arbejdspres udløst af COVID-19, og derfor foreslår administration at udskyde til 1. november.

Tilskud til rygestopmedicin er forsvundet:

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon – Foto: Peter Brandi©

Administrationen havde i planlægningen af røgfri arbejdstid forudsat, at det var muligt at tilbyde medarbejderne gratis rygestopmedicin i forbindelse med et rygestopkursus, da det fremgik af Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, at dette var en mulighed. Der var således kalkuleret med at yde en økonomisk kompensation til rygestopmedikamenter på op til 500 kr. pr. medarbejder.

Lægemiddelstyrelsen gav den 23. marts imidlertid afslag på Hørsholm Kommunes ansøgning om dispensation til vedlagsfri udlevering af rygestopmedicin i forbindelse med et rygestopkursus til Hørsholm Kommunes medarbejdere. Begrundelsen lød at målgruppen bestående af kommunale medarbejdere ikke kan omfattes af lægemiddellovens § 67, stk. 1.

Det er lægemiddelstyrelsen vurdering, at prisen for rygeafvænningsprodukterne for den ansøgte målgruppe bestående af kommunale medarbejdere, overordnet set, ikke vil være en afgørende faktor for, om der påbegyndes og opretholdes et rygestopforløb.

Beklageligvis har Kræftens Bekæmpelse haft misvisende information og vejledning om dette liggende på deres hjemmeside i flere år, som fejlagtigt har givet anledning til at tro at Hørsholm Kommune kunne få udstedt en dispensation, og således få mulighed for at tilbyde medarbejderne vederlagsfri rygestopmedicin. Administrationen vil orientere Kommunens Hovedsamarbejdsudvalg om ændringen, samt give Kommunens medarbejdere besked om at udlevering af rygestopmedicin i forbindelse med et rygestopkursus ikke er en mulighed som ellers først antaget. Selve rygestopkurserne vil blive afholdt og finansieret af kommunen som planlagt.

De 25.000 – 75.000 kr. der var afsat til den vederlagsfri rygemedicin, kommer således ikke til udbetaling.

Der vil dog stadig være indirekte udgifter forbundet med rygestopkurserne, da det er kommunens egne rygestopkonsulenter der planlægger og varetager undervisningen.

Rygestopkurserne er gratis for medarbejdere at deltage i, men kursuserne foregår udenfor arbejdstiden.

Men uanset at rygestoppet ser ud til at blive udsat og at der bliver lidt forringede vilkår for de rygere, der skal stoppe med at ryge, i hvert fald i arbejdstiden, så kommer der et rygestop, og det må fortsat anses for at være positivt.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk