Hørsholm i 1950’erne – Rungsted Havn i 1956

#

Af Lisbet Hein – Rungsted Havn, set fra luften 1956 (Lokalarkivet i Hørsholm).

I 1923 fik Rungsted sin første havn. Havnen var bygget som en såkaldt ”ø-havn”: På grund af den ringe vanddybde blev selve havnen anlagt et godt stykke fra kysten, forbundet med land ved en lang tilkørselsbro. Havnens konstruktion kan tydeligt ses på dette luftfoto fra 1956.

Rungsted fik sin havn senere end de fleste andre fiskerlejer langs Øresundskysten, og savnet af en havn betød indtil da, at fiskeriet måtte foregå fra mindre både, der kun havde nogle gamle kystsikringsmoler at lægge til ved. Da Rungsted Havn endelig kom, var det for sent til at standse tilbagegangen i det hensygnende fiskeri. Til gengæld blev havnebassinet hurtigt fyldt op af lystsejlernes både, og havnen blev centrum for et myldrende fritids- og foreningsliv. Allerede i 1950’erne var der venteliste på en bådeplads, og listen voksede gennem 1960’erne i takt med befolkningsudviklingen. I 1972 begyndte et storstilet anlægsarbejde, der førte til Rungsteds nuværende havn, der blev indviet i 1974.  Lidt af den gamle havn eksisterer stadig, for eksempel hviler Nokken på den gamle ydermole.

Sommeren 1973: Den nuværende Rungsted havn er ved at blive anlagt uden om den gamle ø-havn fra 1923 (Lokalarkivet i Hørsholm).

Disse luftfotos findes i lokalarkivet i Hørsholm. Er man interesseret i luftfotos, kunne det være en ide også at gå på opdagelse i det digitale univers ”Danmark set fra Luften”. www.kb.dk/danmarksetfraluften Det er Det kongelige Biblioteks kæmpe samling af luftfotos fra hele landet, der er ved at blive scannet ind og lagt på nettet.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk