DF: Forringelser på ældreområdet – nej tak!

#

Af Glen Madsen medlem af kommunalbestyrelsen (O) – Foto: Peter Brandi©

Dansk Folkeparti siger klokkeklart nej tak til besparelser i det kommende budget, der medfører mindre hygge, færre oplevelser, færre gåture og varme hænder til beboerne på kommunens plejehjem!!! De politikere, der år efter år lader administrationen foreslå disse besparelser, må være blottet for enhver respekt for de udsatte og ældre medborgere. Det er hjerteløst – intet mindre!

På Social- og Seniorudvalgets møde her i juni var der (som hvert år på dette tidspunkt) et punkt på dagsordenen med administrationens forslag til besparelser på social- og ældreområdet. Flere af forslagene, herunder de to jeg nævnte før, mener Dansk Folkeparti ikke har nogen gang på jord, hvorfor jeg selvfølgelig foreslog udvalget at fjerne de værste tidsler.

Men ak, synspunktet om fra start af at sige et klart og rungende nej tak til besparelser, der forringer livsglæden, livskvaliteten og de varme hænder for beboerne på Hørsholms plejehjem, stod Dansk Folkeparti helt alene med.

Hverken hos Konservative, Socialdemokratiet, Venstre eller Thorkild Gruelunds nystiftede parti: SocialKonservative var der stemning for at fjerne førnævnte besparelser, reduktionen i tilskud til aktivitetscentrene, reduktionen i tilskud til Frivilligecentret, reduktionen i §18 midlerne eller de øvrige forslag med besparelser på udsatte samt personer med et handicap.

For mig giver det ingen mening at gå videre med forslag, jeg ikke på noget tidspunkt vil komme til at stemme for. Anderledes må det være for Social- og Seniorudvalgets øvrige partier, der insisterede på, at alle besparelsesforslagene (også dem, der altså direkte vil påvirke især de ældres mulighed for livsglæde og livskvalitet) skulle forblive som muligheder.

I Hørsholm bruger vi virkelig mange økonomiske og personalemæssige ressourcer på forslag og projekter, der fra start af ikke har en kinamands chance for at blive en realitet. Tænk, hvis vi i stedet brugte de ressourcer på bedre trivsel, uddannelses- og idrætsmæssige muligheder til vores børn og unge, samt til mere hygge, socialt samvær, livsglæde og varme hænder til de ældre og udsatte?

Så ville Hørsholm endelig blive konge at vokse op i og konge at blive gammel i…

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk