Hørsholm set fra luften – Hørsholm Kirkegård 1937

#

Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein, Museum Nordsjælland i Hørsholm – Foto: Hørsholm Kirkegård 1937, fotograferet af firmaet Sylvest Jensen. Hørsholm lokalarkiv – original Det kgl. Bibliotek.

Kirkeligt set har Hørsholm en historie, der ikke er helt almindelig. Indtil 1790 var Hørsholmområdet en del af Birkerød Sogn, så det var Birkerød Kirke, egnens beboere brugte – og Hørsholms døde blev begravet på kirkegården i Birkerød.

Fra 1772 blev slotskapellet i Hirschholm Slot brugt som en slags uofficiel sognekirke, hvor der blev holdt gudstjenester for den lokale befolkning, Ordningen blev sat i system i 1790, hvor Hørsholm blev gjort til et selvstændigt sogn. Slotskapellet blev gjort til sognekirke (afløst af den nuværende kirke i 1823), og der blev ansat en præst, der fik bolig i den tidligere ladegårdsstald, Sdr. Jagtvej 1.

Den første grav på Hørsholm Kirkegård findes stadig. Her blev malermester Kanitz begravet i 1807.

Men der var stadig ikke nogen kirkegård i Hørsholm, og folk klagede over, at de skulle til Birkerød for at begrave deres døde – en lang og besværlig vej, og også en bekostelig affære for sognets fattige. Klagerne førte til, at Staten i 1801 skænkede et stykke jord af Gøgevangen, på betingelse af, at sognets beboere selv bekostede indhegning og indretning af en ”begravelsesplads”, som det blev kaldt. I 1807 var kirkegården færdig, og det første gravsted blev taget i brug, da malermester Kanitz døde 20. april samme år.

Den ældste del af kirkegården er det område, der ligger på hjørnet af Folehavevej og Kirkegårdsvej. Med tiden er kirkegården blevet udvidet i adskillige omgange, hvilket har kunnet lade sig gøre ved at købe arealer fra Hørsholm Planteskole, der lå på området øst for den gamle kirkegård.

Her ser vi Hørsholm Kirkegård fra luften i 1937. Den hvide bygning ud mod Kirkegårdsvej er kapellet, der blev opført i 1929. Den mindre bygning midt i billedet er dets forgænger fra o. 1890, der blev ombygget til kontor mv. På området forneden ses Aboretet, der var ved at blive anlagt på dette tidspunkt.

Historien om Hørsholm Kirkegård – og om de mennesker, der har deres sidste hvilested her – er værd at beskæftige sig med. Man kan orientere sig på kirkegårdens hjemmeside (Klik på dette link) og evt. læse bogen ”Hørsholm Kirkegård 200 år” fra 2007.

da_DKDansk