Hvordan har du det?

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Sundhedsundersøgelse er sat i gang i Hørsholm.

En ny undersøgelse af danskernes helbred skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed. Undersøgelsen hedder ”Hvordan har du det?”. Der udsendes et spørgeskema til over 100.000 borgere i Region Hovedstaden som skal tage pulsen på borgernes sundhed.

Har du nogen at tale med? Har du været ved egen læge? Ryger du? Er din livskvalitet påvirket af Corona-pandemien? Spørgsmål som disse lander i disse dage hos omkring 2.450 Hørsholm-borgere. Det sker for at kunne sætte ind med målrettet forebyggelse og bedre behandling af sygdomme.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det” (sundhedsprofil-undersøgelsen) foretages i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu. Dine svar hjælper derfor med til at forebygge og behandle sygdom hos dig, din familie og dine venner.

Borgmester Morten Slotved (C) – Foto: Peter Brandi©

Det er vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaerne.
”Undersøgelsen giver et meget vigtigt indblik i Hørsholm-borgernes sundhed, sygdom og trivsel. Den viden klæder os på til at planlægge vores forebyggende indsatser rigtigt. I den sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at jo flere der svarer på spørgeskemaet, jo bedre forudsætninger har vi for at prioritere vores fælles ressourcer rigtigt, til gavn for borgerne i Hørsholm Kommune. I lyset af Corona-pandemien er det særligt vigtigt, at vi får et aktuelt overblik over vores sundhed i Hørsholm Kommune”, siger borgmester Morten Slotved.

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Blandt andet viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt.

Marcus Guldager (A) formand for Sundhedsudvalget

Svarene har ført til en stribe lokale tiltag, netop dér hvor behovet har været størst.
”Resultaterne fra den seneste undersøgelse fra 2017 – den såkaldte sundhedsprofil – har vi helt konkret brugt til at blive kloge på, hvor de største sundhedsudfordringer er i Hørsholm, og dermed hvor vi skal prioritere ressourcer. Vi har f.eks. styrket vores indsatser inden for tobak og mental sundhed, og vi skal til at udvikle en tværgående alkoholpolitik, som skal medvirke til at nedsætte alkoholforbruget i Hørsholm Kommune”, siger Sundhedsudvalgets formand Marcus Guldager.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Spørgeskemaet er sendt til 300.000 danskere i deres e-Boks eller med postvæsenet.

Om undersøgelsen:
Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte blandt alle over 16 år. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra Region Hovedstaden eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder ”Hvordan har du det?”.

da_DKDansk