Den ene løgn og manipulation afløser den anden

#

Af Glen Madsen (O), medlem af kommunalbestyrelsen – Privatfoto

Først skulle borgerne bildes ind, at der aldrig havde været tale om et forventet provenu på 100 mio. kroner i forbindelse med købet og udviklingen af hospitalsgrunden / PH Park…

Da den løgn så ikke længere kunne fastholdes, blev fortællingen fra borgmesteren og viceborgmesteren justeret til, at der nok på et tidspunkt i sidste valgperiode havde været mulighed for en stor indtjening, men at denne var fravalgt, fordi man ikke ønskede et nyt Ådalsparken eller Opnæsgård…

Og nu er ”fortællingen” så blevet til, at det er beslutninger truffet med åbne øjne af hele Kommunalbestyrelsen i løbet af 2018, der har vendt det forventede samlede provenu til en udgift på mindst 42 mio. kroner…

Mon ikke de fleste borgere godt ved, at dem, der skifter forklaring løbende, løber med en halv vind…?

I Ugebladets artikel ”Det ved vi nu om prestigebyggeriet” og i viceborgmester Klitgaards seneste debatindlæg ”Stop nu med de usandheder” fremstilles det som om, at det på et Økonomiudvalgsmøde d. 16. august 2018 er blevet fremlagt, at de, på tidspunktet i øvrigt for længst besluttede p-pladser under terræn, ville forringe den samlede projektøkonomi med ca. 100 mio. kroner. Ugebladet skriver endda, at udvalget på mødet blev bedt om at tage stilling til, om de kostbare underjordiske parkeringspladser, fortsat skulle være en del af det samlede udbud? Samt at der ifølge referatet var enighed om dette. Ingen af delene er i overensstemmelse med sandheden!!!

Ulejliger man sig med at gå ind på kommunens hjemmeside og finde benævnte dagsorden og referat, så står der absolut intet om, at udvalget skal tage stilling til underjordisk parkering eller om eventuelle økonomiske konsekvenser. Der står heller intet herom i beslutningen. Det udvalget tager stilling til, er om parkeringsnormen – altså antal p-pladser pr. bolig – skal fastholdes på 1,5 p-plads pr. bolig. Det har åbenlyst intet med en eventuel samlet forskydning af projektøkonomien at gøre.

I januar 2019 – altså næsten 6 måneder efter omtalte møde – var hele Kommunalbestyrelsen ved at falde ned af stolen, da primært mindretallet måtte hive ud af direktør Ole Stilling, at PH Park var gået fra et forventet overskud på 100 mio. kroner til et dundrende underskud. I det tilfælde, at viceborgmester Klitgaard og Ugebladet talte sandt, ville den oplevelse, der ikke er modsagt af én eneste, jo være en umulighed…

da_DKDansk