9. og 10. klasser tilbage i skolen

#

Vallerød Skole – Foto: Peter Brandi©

Hørsholm Kommune har i dag udsendt brev til forældre med børn i 9. og 10.klasser.

På statsministeriets hjemmeside er det offentliggjort, at partierne er enige om en yderligere genåbning – gældende fra mandag den 22. marts 2021.

På skoleområdet betyder det, at 9. klasser og kommunens 10. klasse kan komme tilbage i skole efter samme model, som gælder for det øvrige Danmark. (Dog undtaget Bornholm, som har særlige retningslinjer.)

Eleverne i 9. og 10. klasse skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra.

Vallerød Skole – Foto: Peter Brandi©

Hvilke klasser der har fysisk fremmøde i den kommende uge og hvilke klasser der modtager nødundervisning hjemmefra (og derved først skal møde fysisk op på skolen efter påske), vil blive oplyst fra den enkelte skole.

Ang. testning
Hørsholm Kommune opfordrer elever i 9. – 10. klasse til at lade sig teste indenfor 72 timer før eleven møder fysisk på skolen. Børne- og Undervisningsministeriet oplyser desuden, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde, opfordres kraftigt til at lade sig teste to gange ugentligt.

Her er en kopi af selve brevet:

Kære forældre til elever i 9. klasser og 10. klasse

På statsministeriets hjemmeside er det offentliggjort, at partierne er enige om en yderligere genåbning – gældende fra mandag den 22. marts 2021.

På skoleområdet betyder det, at 9. klasser og kommunens 10. klasse kan komme tilbage i skole efter samme model, som gælder for det øvrige Danmark. (Dog undtaget Bornholm, som har særlige retningslinjer.)

Eleverne i 9. og 10. klasse skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra.

Hvilke klasser der har fysisk fremmøde i den kommende uge og hvilke klasser der modtager nødundervisning hjemmefra (og derved først skal møde fysisk op på skolen efter påske), vil I blive oplyst om fra jeres barns skole.

Det er bekendtgørelsen om nødundervisning, som skolerne planlægger ud fra, og der vil derfor være enkelte fag, som der ikke undervises i eller hvor undervisningen finder sted i mindre omfang.

Sårbare elever og læseklasserne er fortsat undtaget for hjemsendelse. For disse elever vil der fortsat være skolegang fysisk på deres skole i alle uger.

Angående testning:

Elever i 9. – 10. klasse opfordres til at lade sig teste indenfor 72 timer før eleven møder fysisk på skolen. I kan se på Hørsholm kommunes hjemmeside, hvor det er muligt at blive testet.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser desuden, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde, opfordres kraftigt til at lade sig teste to gange ugentligt.

Jeg vil bede jer om at følge disse opfordringer, så vi fortsat gør hvad vi kan for at hindre smittespredning.

Efter påske vil der blive etableret en testløsning på den enkelte skole – og I vil blive orienteret nærmere om dette.

Som jeg skrev ovenfor, vil I høre nærmere fra jeres barns skole om hvilken uge jeres barns klasse skal møde fysisk på skolen.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte skolelederen på jeres barns skole.

Venlig hilsen,

Hanna Bohn Vinkel

da_DKDansk