Lukket møde om byggeri ved Kokkedal Station

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Økonomiudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget holdt i onsdag den 17. marts, et lukket møde om forslag til byggeri ved Kokkedal Station.

Så vidt Hørsholm Nyheder erfarer, blev forslaget vedtaget, hvorefter det skal viderebehandles i Kommunalbestyrelsen.
Stemmefordelingen har tilsyneladende ikke ændret sig, siden byggeriet var oppe på et Kommunalbestyrelsesmøde senest.

Vi forstår på modstanderne af udbygningen, at der er tale om et alt for stort og massivt byggeri, og tilhængerne af byggeriet mener, at det er vigtigt at få udviklet det attraktive og trafiknære område.

Modstanderne af byggeriet skal findes hos, Dansk Folkeparti, SocialKonservative og Venstre, mens tilhængerne af projektet er Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og Liberal Alliance.

Såvel SocialKonservative og Venstre har meldt deres mindretalsudtalelser ud.

SocialKonservative:
”Alt for meget byggeri! Alt for massivt! Der er intet Hørsholm i de forslag!”

Venstre:
”Venstre stemmer imod de fremlagte udbud, som lægger op til et massivt og for omfattende byggeri ved Kokkedal stationsområdet. Kokkedal stationsområdet er allerede fuldt udbygget med etageboliger og mindre tæt bebyggelse, og der er ikke grundlag for yderligere bebyggelse i området. Venstre støtter begrænset byggeri, primært et friplejehjem, men ser ikke behov for en dagligvarebutik, da vi mener, at der er tilstrækkelig med indkøbsmuligheder i området og finder, at dagligvarehandlen primært bør koncentreres i Hørsholm Bymidte. Venstre ser endvidere gerne, at der etableres flere p-pladser i området ved Kokkedal station for at fremme brugen af Kystbanen og anden kollektiv transport frem for blot at opretholde status quo. Det vil også aflaste trafikken gennem Hørsholm Kommune. Endelig savner Venstre oplysninger om projektøkonomien, herunder de samlede udgifter/indtægter for kommunen”.

Underskriftindsamling imod byggeret
Der er en underskriftindsamling i gang på nettet med overskriften, ”NEJ TAK! – Til udviklingsplanen for området omkring Kokkedal Station”. Denne har i skrivende stund har indsamlet 453 underskrifter. Det er Henrik Bjørkman der står bag indsamlingen af underskrifterne. Du kan finde indsamlingen på dette link: https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_byggeriet_ved_kokkedal_station

Som det fremgår af indsamlingen, giver du Henrik Bjørkman tilladelse til at videregive din underskrift til dem, der har myndighed på dette område.

Af indsamlingssiden fremgår der også følgende:
Vi ønsker nemlig din underskrift, som udtryk for et klart NEJ til det planlagte byggeri ved Kokkedal Station.
Et flertal i vores kommunalbestyrelse bestående af de konservative, socialdemokraterne, de radikale og løsgængeren Annette Wiencken (nu medlem af C- red.), har sendt området omkring Kokkedal i udbud og arkitektkonkurrence. Det til trods for at projektet allerede mødte voldsom modstand tilbage i starten af februar, hvor man udsendte et oplæg under titlen: “Udvikling af Kokkedal Stationsområde forslag til rammer for udbud”
Nu har man så lavet et par justeringer af dette oplæg og vedtaget at sende det i udbud ud fra disse kriterier. Det er det, vi beder dig med din underskrift at sige NEJ til.”
Efterfølgende opridses 10 punkter fra udbuds- og konkurrenceprogrammet.

Det er nemt at sige nej
Det er bekymrende, at det er blevet så populært at starte en underskriftindsamling, der er imod. I disse indsamlinger er der oftest ikke tænkt over alternativer, man er bare imod.

Når man så gør indsamlingen op, og der, som i dette tilfælde, er 453 underskrivere, (heraf mange der ikke bor i nærområdet), kan det synes af mange, men det er reelt kun ca. 3 % af de stemmeberettigede borgere i kommunen.
Betyder det så at ca. 97% borgerne i Hørsholm er enten tilhængere af – eller ligeglade med planen?

da_DKDansk