En hilsen til tre gode kolleger

#

Af Thorkild Gruelund, medlem af Kommunalbestyrelsen (Q) – Foto: Peter Brandi©

Kære Jan Klit, Charlotte Kirchheiner og Bent Fabricius

Ved seneste kommunalvalg tilbage i 2017, husker jeg, at stort set alle de politiske kandidater var enige om, at den kommende valgperiode skulle stå i lokalplanernes tegn. Vi skyldte Rungsted og Folehavekvarterets borgere, at de kunne bo i sikkerhed for uventede byggerier i baghaven eller rundt om hjørnet.

Det er trist, at kommunalbestyrelsen ikke kan finde enighed om vedtagelsen af de tre lokalplansforslag for Rungsted Nord, Rungsted og Folehavekvarteret. Umiddelbart vil vi det samme. Og alligevel ikke.

De SocialKonservatives logo

Det vil være klog konservativ politik, hvis formanden for Miljø- & Planudvalget erkendte sin situation med for mange igangværende tvister: Rungsted Station, PH Park, Hannebjerg, Kokkedal Station og et forladt brugt rådhus. Må jeg anbefale, at flertallet undgår konfrontation og lytter seriøst til alle indsigelser til lokalplanerne.  

Administrationens første forslag til lokalplan var et fejlskud, som selv udvalgsformand Jan Klit offentligt løb fra.

Andet bud på lokalplan har da flere forbedringer, men alligevel lader det sig ikke fornægte, at min gode kollega Jan Klit (JK) er stor tilhænger af fortætning. JK opfatter det som udvikling. Jan Klit er – efter min opfattelse – langt fra Konservativ i udviklingspolitiske spørgsmål. Vel nærmere halvfjerdser socialdemokrat.

Her må man erkende at Charlotte Kirchheiner Hansen (CKH) har tilkendegivet meget sundere tanker om bevarelse af vores boligkvarterers særpræg. Bare ærgerligt at CKH ikke rigtigt kæmper kampen til ende. Særligt skuffende, at CKH ikke har kæmpet mod byggerier i to fulde plan.

Bent Fabricius lovpriser i medierne, at lokalplansforslagene ikke længere indeholder de hidtidige servitutter. Det er nemlig meget nemmere for administrationen! Man fristes til at spørge: Hvis mand er Bent Fabricius?

Hvis jeg ejede en ejendom, som jeg havde købt med nogle beskyttende servitutter, så ville jeg blive temmelig vred, hvis de blev aflyst for nemheds skyld. Det er formentligt ikke ekspropriation i lovgivnings forstand, men jeg ville opfatte det sådan.  

Kære kollegaer og i øvrigt borgmester som udgør flertallet!

I kan, hvis I vil, sikre vores boligkvarterers kvaliteter og særpræg. Fint med udvikling. Men udvikling må aldrig blive til afvikling – af herligheden.

Vi skal passe godt på Rungsted, ja hele Hørsholm. 😊

da_DKDansk