Bekæmp Corona smart – ikke som i Hørsholm!

#

Af Glen Madsen (O) medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm – Privat foto

I forbindelse med genåbningsaftalen blev værktøjet ”automatiske nedlukninger” taget i brug. Nedlukningen af Hørsholm viser med al tydelighed, at værktøjet bør skrottes igen.

”Automatiske nedlukninger” er på papiret besnærende, fordi kommuner, erhvervsliv, sports- og fritidsforeninger får mulighed for at forberede sig på nedlukning. Ligesom myndighederne fritages for en konkret stillingtagen. Problemet er bare, at man sætter ens rammer ned over alle situationer på trods af, at disse oftest vil være vidt forskellige. Det er at bekæmpe Corona dumt – ikke smart.

For Hørsholms vedkommende var smitteudbruddet for længst lokaliseret og inddæmningen i fuld gang. Men alligevel skulle skoler og erhvervsliv lukkes ned. Det giver absolut ingen mening. Slet ikke i forhold til erhvervslivet.

Når man har valgt en strategi, hvor antallet af smittede skal være definerende, så er det fint med en grænse. Men i stedet for en automatisk nedlukning, så burde den lægge op til en individuel myndighedsvurdering om, hvordan smitten bekæmpes bedst muligt i den konkrete situation.

Hørsholms erhvervsliv skulle aldrig have været lukket ned. Og udendørs idrætterne skulle aldrig have været opfordret til at gøre det samme. Men det kan ikke ændres nu. Til gengæld kan vi åbne op hurtigere end, hvad der er lagt op til. Det kræver blot en politisk vilje i Folketinget.

Lad nu fornuften sejre kære venner! Genåbn Hørsholm – hellere i dag end i morgen!

da_DKDansk