Dialog om det nye fælles renseanlæg skudt i gang

#

Pressefoto

Politikerne i Hørsholm Kommune kan i 2023 træffe endelig beslutning om eventuel placering af et fælles renseanlæg for Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner i regi af 9 kommuners fælles vand- og spildevandsselskab, Novafos. Dialogen med borgere og andre interesseorganisationer blev skudt i gang på et dialogmøde i maj.

Mange forhold skal undersøges, før der skal træffes endelig beslutning, herunder placeringen af det nye renseanlæg samt hvad der skal ske med grunden, hvor det nuværende Usserød Renseanlæg ligger.

Borgmester Morten Slotved (C) – Foto: Peter Brandi©

Borgmester Morten Slotved udtaler: ”Novafos’ placeringsanalyse har vist, at pilen peger på et areal vest for Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune. Intet er besluttet endnu, og vi har en tæt dialog med Novafos her i planlægningsfasen, for det er nu vi kan stille alle spørgsmålene og udfordre Novafos’ ellers meget grundige forarbejde. Jeg er ikke bange for at bringe alternative placeringer i spil, men det skal selvfølgelig give mening i forhold til de opstillede udvælgelseskriterier.”

Gruppe af borgere følger planerne tæt
Debatten om fælles renseanlæg er i fuld gang. Efter et afholdt dialogmøde i maj måned, er der kommet flere perspektiver frem, og en gruppe af naboer har allerede engageret sig. Hørsholm Kommune inviterer derfor interesserede borgere samt Grønt Råd, Dansk Naturfredningsforening og borgergruppen til at indgå i en referencegruppe, som Hørsholm Kommune vil føre tæt dialog med. Morten Slotved uddyber: ”Det har været det helt rigtige valg for os og Novafos at gå i dialog med borgerne tidligt. Kommunalbestyrelsen har fra starten ønsket at have tæt dialog om det her med vores borgere, så vi kan få vendt hver en sten, inden vi træffer en beslutning.”

Har man noget at bidrage med ift. projektet, kan man blive en del af referencegruppen ved at sende en mail til Center for By og Miljø på bom-post@horsholm.dk. I denne sammenhæng defineres en referencegruppe, som en forsamling af personer eller repræsentanter fra organisationer, som har en særlig viden eller interesse for projektet. Referencegruppen kan ikke træffe beslutninger om projektet, men kan bidrage med vinkler og præferencer i projektet.

Novafos forventer at ansætte en projektleder i sensommeren, som blandt andet skal varetage projektstyringen og den løbende kommunikation, der er i forbindelse md projektet, herunder også dialogen med referencegruppen. I august 2021 bliver der stablet endnu et borgermøde på benene, kommunen håber at det bliver et fysisk et af slagsen.

novafos.dk/rensoeresund kan du læse baggrundsmateriale og information om planerne for sammenlægning af renseanlæg.

FAKTA: Bunden opgave
Novafos fik en bunden opgave af ejerkommunerne i 2016: Find den mest effektive og robuste rensestruktur for det samlede selskab. Det er baggrunden for strukturanalysen 2018-2019, der anbefalede at nedlægge otte renseanlæg og i stedet bygge ét fælles anlæg.

I den nye rensestruktur indgår også en vision om at understøtte den grønne omstilling i samfundet ved for eksempel at være robust over for fremtidens krav til rensning. Anlægget vil som minimum blive energineutralt, og ambitionen er, at det skal producere energi.

FAKTA: Udvælgelseskriterier i placeringsanalysen
Novafos har sammen med kommunerne defineret de udvælgelseskriterier, som gør et areal uegnet som placering. Novafos har på den baggrund udarbejdet en placeringsanalyse, hvor de har finkæmmet de fire kommuner for mulige placeringer.

Forhold der udelukker en placering, er råstofområder, rekreative områder, andre planer for området, naturbeskyttelse og fredninger. Desuden er det besluttet, at skal der være mindst 200 meter til nærmeste større boligområde/sommerhusområde, og arealet skal være mindst 4 ha.

De syv udvælgelseskriterier er:
Hvis der er forslag til alternative placeringer, så vil Novafos gennemgå placeringerne ud fra de samme kriterier, som har været brugt i placeringsanalysen: Først en indledende screening, der ser på forhold, der udelukker en placering, dernæst ud fra de syv kriterier, hvor nærhed til robust recipient (Øresund) og tyngden af spildevandsmængde er afgørende faktorer. 

FAKTA: Usserød Renseanlæg
Hvis planen om et fælles renseanlæg ikke gennemføres, skal Usserød Renseanlæg renoveres og udvides i nær fremtid. Usserød renseanlæg er anlagt i 1955 og er udbygget flere gange. Selvom Usserød Renseanlæg har kapacitet nok til at klare befolkningsudviklingen i Hørsholm Kommune indtil 2070, så har renseanlægget andre udfordringer:

  • Renseanlægget er nedslidt.
  • Renseanlægget bruger meget energi.
  • Renseanlægget ligger tæt på naboer. 
  • Der er ikke plads til at bygge om og udvide med flere rensetrin på renseanlægget. Det vil være tæt på umuligt at ombygge renseanlægget, mens det er i drift og med store gener for naboer og borgere.
  • Renseanlægget udleder til Usserød Å. Vandløbet er sårbart og har ikke godt af overløbene fra renseanlægget.

En ombygning vil betyde mange gener, ikke kun for de nærmeste naboer, men også for Hørsholmborgerne generelt.

Peter

da_DKDansk