”åbent hus” arrangement om fremtidens renseanlæg den 19. august

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Der er og har været en del debat om ”det nye” renseanlæg. Derfor vil Hørsholm Kommune være værter ved et åbent hus arrangement. Hvor både borgere og politikere kan få svar på de sikkert har omkring emnet. I løbet af mødet håber arrangørerne også at få adresseret de mange bekymringer som såvel borgere som politikere har nævnt i forbindelse med planerne om at etablere et moderne, fælles renseanlæg i Hørsholm, for både Hørsholm og de omkringliggende kommuner.

”Åbent hus” arrangementet afholdes torsdag d. 19. august kl. 17.30-19.30 i kantinen på Hørsholm Rådhus, Slotsmarken 15. Tilmelding er ikke nødvendig, man kan bare dukke op. Her vil fageksperter stå til rådighed på seks temastande og svarer på borgernes og politikernes spørgsmål.

Arrangementet starter kl. 17.30 med en kort introduktion til planerne om fælles renseanlæg og fra ca. kl. 18.00 kan man besøge temastandene, som vil være bemandet af fageksperter fra både Novafos, COWI og Hørsholm Kommune.

Overordnet program:
17.30: Velkomst v/ Hørsholm Kommune

17.40: Kort introduktionsoplæg v/Novafos

18.00: Dialog ved temastande

19.30: Arrangementet slutter

Temastande
Spørg om fremtidens renseanlæg: Grøn omstilling, bæredygtighed og fremtidens rensekrav
Spørg om fremtidens renseanlæg: Arkitektur, landskab og området
Spørg om baggrund for fælles renseanlæg (herunder placering)
Spørg om Usserød Renseanlæg og separatkloakering
Spørg om trafik og natur – og andre emner i miljøvurderingen:
– Trafik, støj og lugt
– Søer, vandløb og Øresund
– Natur, dyre- og planteliv

Her kan du læse mere om projektet:
Tag afstemningen om, hvilke emner du helst vil tale med fagfolkene om til ”Åbent hus” arrangementet på BorgerLab: https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/projects/faelles-renseanlaeg

Find baggrundsmaterialet og spørgsmål/svar på Novafos’ hjemmeside:

Novafos.dk/rensoeresund

da_DKDansk