En smuk, ren sø

#

Af Jan Klit (C) formand for MPU – Foto: Peter Brandi©

Regnvandssøen i PH Park har givet anledning til et par indlæg, som jeg gerne vil besvare.

Der refereres til en sø i Nivå, hvor vandet ikke kunne ledes til. Der var særlige omstændigheder ved den, som pladsen her ikke tillader, at jeg uddyber.

Jeg vil også hellere tale om vores egen sø. En vandfyldt sø giver en rekreativ værdi. Derfor vil der blive et permanent vandspejl også for at sikre, at søen har en rensende effekt. Vandspejlets højde vil dog naturligt variere efter nedbørsmængden. Skal der ledes vand fra, vil en særlig pumpebrønd klare det.

Vandkvaliteten vil vi selvsagt gøre meget for, og der vil være særlige krav til det vand, som ledes ind i søen – ikke mindst fra byggefelternes overfladevand. Søen vil også få et forbassin, hvor der vil ske en forrensning via planter og sedimentering inden udledning i den store regnvandssø. Søerne vil få membranbunde, som hindrer nedsivning i jorden.

Så jeg synes, der er gjort alt godt for at den kommende sø og hele parkområdet omkring søen i øvrigt både bliver meget attraktivt, og virkelig kommer til at tilføre til vores by noget,  udover at være ren og smuk at se på.

da_DKDansk