Nyt klubhus på vej i Hørsholm Idrætspark

#

Pressefoto

Der går ikke længe, før Idrætsparken udvides med etableringen af et klubhus til idrætterne, og når første spadestik tages 27. oktober, går byggeriet for alvor gang.

Hørsholm Kommune har haft et stærkt samarbejde med brugerne, som er blev hørt og inddraget løbende via workshops og dialogmøder fra start til slut i processen. Det betyder også, at klubhuset i dag lever op til brugernes mange ønsker og behov både i forbindelse med klubhusets omklædningsrum, fællesfaciliteter og placering. Hver en kvadratmeter i klubhuset er blevet drøftet for at sikre, at vi vælger den rigtige løsning.  Det betyder også, at klubhuset bliver tidssvarende og vil medvirke til at skabe inspiration og udgøre et samlingspunkt for brugerne i Idrætsparken.

Nadja Maria Hageskov (C), formand i Sport- Fritid- og Kulturudvalget

”Det har længe været et stort ønske at få forbedret rammerne, så det aktive og sociale fællesskab i højere grad kan understøttes og være med til at styrke foreningslivet” fortæller Nadja Maria Hageskov, formand i Sport- Fritid- og Kulturudvalget og fortsætter: ”I Hørsholm arbejder vi målrettet for at skabe gode rammer og attraktive idrætstilbud, så alle borgere kan komme og være aktive – sammen eller hver for sig. Jeg glæder mig derfor til at opleve, hvordan klubhuset kan bruges som ramme for de gode aktiviteter.

Klubhuset er placeret i skrænten af Idrætsparkens vestlige hjørne med udsigt over stadion, og de kommende kunstgræsbaner. Klubhuset er med sine 900 kvadratmeter bebygget areal en god og fremtidssikret størrelse.

Fakta om klubhuset:

  • Klubhuset opføres i to etager. Den nedre etage er i plan med terrænet og dermed boldbanerne. Selve etagen er indrettet med otte omklædningsrum, depotrum, dommeromklædning samt vaskerum for sportstøj, tilstødende gangarealer og trappe til første sal.
  • Førstesalen fremstår let og lys med det store glasparti mod syd og de store lysindfald i husets gavle, så man fornemmer det grønne og smukke område i Idrætsparken.
  • I projektet er tiltænkt en stor overdækket terrasse langs bygningens sydlige facade, som er forbundet med brede gangbroer og trapper på bygningens gavle. Der etableres direkte udgang til terrasse fra flere af klubhusets rum på førstesal. I øvrigt indrettes førstesalen med et stort forsamlingsrum, møderum, taktikrum, foyer og anretter køkken.  

Hørsholm Kommune udbød Klubhuset for udendørsidrætterne i licitation primo marts 2021 og indhentede svar og priser ultimo marts. Efter en grundig og detaljeret gennemgang af i alt fem indsendte projekter, fra fem indbudte entreprenører, er entreprenørfirmaet Botica A/S udvalgt til at opføre det nye klubhus for Hørsholm Kommune.

Klubhuset forventes at stå færdigt med udgangen af november 2022 og er budgetteret til 25. mio. kroner.

da_DKDansk