Kulturen skal løftes i ny kulturpolitik for Hørsholm

#

Af Ann Lindhardt, Gruppeformand, medlem af Kommunalbestyrelsen og Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget (V) – Privatfoto

Det har længe været en mærkesag for Venstre, at Hørsholms Kulturpolitik fra 2007 skulle revideres og skiftes ud med en ny opdateret kulturpolitik, der løfter kulturen, for det har vores kulturliv og by fortjent, og nu sker det. Januar 2022 starter en langt ventet proces med et dialogmøde, det ser Venstre frem til. Vi skal være stolte af vores kunst og kultur i Hørsholm og turde sætte den fri. 

Hvad er kunst og kultur? Vi skal tage den dialog, for det er helt afgørende, at der skelnes mellem kunst og kultur, når der skal laves kulturpolitik. Kultur opstår, når mennesker lever med hinanden. Det er sprog, former og vaner. Kunst er vigtigt, det er definerende, og med til at give os identitet. Kunst udspringer af kulturen, og fortæller os, hvem vi er som danskere. 

Coronapandemien har sat sundhedssystemet under pres. Men det har desværre også været et “socialt eksperiment”, hvor vores frihed og fællesskaber har været stærkt begrænset. Og i denne tid, har vi netop set, at kulturen ikke kun har været vigtig for os, men den har været en nødvendighed for os som mennesker.

Det er politisk samfundsopgave at skabe en aktiv kulturpolitik, der giver kulturen større plads i vores liv. For Venstre er der flere vigtige fokusområder i en kommende ny kulturpolitik, f.eks. dannelse, fællesskaber, viden og fordybelse, gode kulturmuligheder til byens borgere samt sikre børn og unges adgang til kunst og kultur. 

Man siger, at dannelse er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. Dannelse og viden er vigtigere end nogensinde, i en tid med fake news samt halve sandheder og påstande på SoMe. Kulturen kan give os perspektiver og evnen til at se tingene anderledes.

kulturforeninger, idrætsforeninger, spejdergrupper, oplysningsforbund, Idrætsrådet samt Fritids- og Kulturrådet bliver inviteret til torsdag den 20. januar til Dialogmøde/workshop om udvikling af ny kulturpolitik. Venstre ser frem til dialogmødet og at kulturlivet, kulturaktører og borgerne bliver inddraget i den videre spændende og inspirerede proces.

da_DKDansk