Udskiftning i bestyrelsen i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm

#

Af Peter Brandi – Pressefoto af den nye bestyrelse

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm, blev der foretaget mindre justeringer i bestyrelsens sammensætning.

Torsdag d. 28. april. blev der afviklet ordinær generalforsamling i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm.

To trofast bestyrelsesmedlemmer gennem flere år Anne-Grethe Nissen og Bjørn Engsig takkede af.

Anne- Grethe Nissen trådte ind i bestyrelsen i 2014 og har de sidste år fungeret som næstformand. Anne-Grethe har på bedste vis bidraget i bestyrelsen med sin viden om lokalpolitik og sin store indsigt i kulturlivet.
Bjørn Engsig indtrådte i bestyrelsen i 2016 og har især bidraget i det strategiske arbejde om med sin viden om frivillighed. De har begge påvirket udviklingen i Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm på en positiv måde og det skylder vi dem stor tak for deres indsats.

Nyvalgte til bestyrelsen blev Bent Eggert Nielsen og Lene Brunsgaard. Ida Hansen blev valgt som suppleant. Vi byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkomne og ser frem til samarbejdet.

Efter generalforsamlingen konstituerende bestyrelsen sig og samlede bestyrelse er således.

Formand Lars Bjørck Olsen

Næstformand: Etty Holgersen

Kasserer: Bent Eggert Nielsen

Bestyrelsesmedlem Dorrit Krog

Bestyrelsesmedlem Eva Juul

Bestyrelsesmedlem Cecilie Meyer

Bestyrelsesmedlem Lene Bruunsgaard

Bestyrelsesmedlem Peter Christensen

Bestyrelsesmedlem Kjeld Flemming Nielsen

da_DKDansk