Økonomien flopper fælt – Venstre kræver uvildig undersøgelse 

#

Af Ann Lindhardt, gruppeformand og medlem af kommunalbestyrelsen (V) – privatfoto

Borgmesteren og hans flertal “leger med ilden”. Hørsholm befinder er midt i dyb økonomisk krise. I løbet af 2024, vil likviditeten være faldet til et kritisk uholdbart lavt niveau, og Hørsholm Kommune stå til at komme under administrationen. Hvis Hørsholm skal betale “dummebøde” står Hørsholm allerede næste år på randen af fallit. Budget for 2023 er allerede brast sammen. 

Fakta er, det omhandler mangeårig kuldsejlet økonomistyring i Hørsholm, manglende overblik og rettidig omhu – som nu viser sit sande ansigt. Desværre ser økonomiudvalget IKKE frem til en økonomisk solid løsning fra forligspartierne bag budgettet, der sikrer kommunens økonomiske fremtid. Det var ellers stillet i udsigt. Venstre ser sig derfor nødsaget til at fremsætte ændringsforslag til økonomiudvalgsmødet, samt opfordre til uvildig ekstern undersøgelse til bunds af Hørsholms økonomi, da økonomistyringen desværre flopper fælt. 

 1) budgetoverskridelse på -77 millioner kr., en af Danmarks største pr. indbygger i 2022. Umådeligt pinligt. Allerød forventer en overskrider på “kun” -12 millioner kr. 

2) Ekstra anlægsudgifter på over 50 millioner kr.

 3) mulig sanktions “dummebøde” (pga. budgetoverskridelser) på op imod 45 millioner kr. – alle udgifter der IKKE er budgetlagt. Der er heller ikke taget højde for stigende priser og inflation, men kalkuleret en tynd og skrumpende kassebeholdning på 100 millioner kr. i 2023, og 50 millioner kr. i 2024. 

Hvis alle ikke budgetlagte udgifter skal betales, oplyses der at Hørsholm likviditet står til kun 24 millioner i 2024, MEN med mulig sanktions “dummebøde” kan Hørsholm fallit allerede i 2023. 

Diverse undskyldninger fra Borgmesteren og den konservative gruppeformand den seneste uge, og kalde Hørsholm økonomi solid ville være at stikke vores borgere blår i øjnene. 

Venstre fremlægger derfor ændringsforslag på økonomiudvalgsmødet “anlægsstop”, der netop tager højde for nye anlægsudgifter og kritiske kassebeholdning.  

Konstant skiftende meldinger om økonomien, forsinkede bilag, den ene politiske handleplan efter den anden, der viser sig som fiasko og “fugle på taget” da de slet ikke har givet den tiltænkte effekt eller stoppet den økonomiske blødning. Derfor ser Venstre sig nødsaget til at opfordre til ekstern uafhængig revision, der skal give en statusrapport for Hørsholms økonomi og konstant væltede budgetter. Venstre er nervøse for politisk indblanding i forvaltningens arbejde. 

da_DKDansk