Er Hørsholms broer en bombe under kommunens økonomi?

#

Af Stine Pagh – Privatfoto

Hørsholms cykelstier og veje trænger til forbedringer. Det er vigtigt for trafiksikkerheden og brugerne. Men manglende vedligehold af byens mange broer kan blive rigtig dyrt for kommunen. Særligt hvis små skader får lov at udvikle sig. Vejdirektoratet skriver, at små skader relativt hurtigt kan sætte omfattende nedbrydningsmekanismer i gang. Hvis der er revner i belægningen eller dæklaget, kan der trænge vand ned i konstruktionen. Dæklagets funktion er bl.a. at beskytte armeringen eller stålkonstruktionen mod korrosion og nedbrydning.

Broerne bør vurderes og vedligeholdes løbende – både for trafiksikkerheden, men også for at der ikke med tiden skal udføres omfattende og meget dyre vedligeholdsopgaver. Det bør kommunens Økonomiudvalg tage med i deres betragtninger på næste møde, hvor udgifterne i kommunen drøftes. Økonomiudvalget bør nå til enighed om en strategi for vedligehold af kommunens broer. Gerne som en del af en større samlet vedligeholdelsesstrategi.

Det er vigtigt, at kommunen har en fagligt funderet strategi for vedligeholdelsesarbejdet 10 – 20 år frem, da det er økonomisk forsvarligt at være på forkant med vedligeholdelsesbehovet, før tilstanden går fra en mindre skade til en kritisk skade. 

En anden dansk kommune har i forbindelse med udarbejdelse af deres strategi og undersøgelse af 100 broer opdaget, at mere en 20 af dem var i så kritisk tilstand, at de måtte udskiftes helt eller delvist inden for få år. 

Det har vi ikke råd til i Hørsholm. Derfor bør det løbende vedligeholdelsesarbejde prioriteres, så vi fortsat har råd til omsorgsområderne og undgår en bombe under kommunens økonomi.

da_DKDansk