Tilfredshed ligger i bund i Hørsholm 

#

Af Ann Lindhardt, gruppeformand og medlem er Børne- skoleudvalget (V) – Foto: Peter Brandi©

Vores Børn er vores fremtid, og barnets første 1000 dage er altafgørende for en god start på livet. Meget overraskende i ny analyse finder en enhed i Indenrigsministeriet ingen sammenhæng mellem at højere udgifter i daginstitutioner skulle øge tilfredsheden, men andre parametre har større betydning. Samtidig siger tilfredshedmålingen desværre, at Hørsholm ligger dårligst i Nordsjælland, når der måles på, hvor tilfredse forældrene er, og faktisk pinligt nederst på listen, når man ser på hele Danmark. Der skal større politisk fokus på vores 0-6-årige.

Analysen finder til gengæld sammenhæng mellem bl.a. forældretilfredshed og størrelsen på dagtilbuddet, andelen af uddannet personale og personalets fraværsniveau. Derfor er det bl.a. værd at se på, at det kan skabe højere forældretilfredshed, hvis man øger andelen af personale, der har en pædagogisk uddannelse, da forældretilfredsheden er generelt højere i daginstitutionerne, jo højere andelen af uddannet pædagogisk personale er i institutionen. 

Desværre ligger Hørsholm på landsplan med oplyste nøgletal i 2022 også helt i bunden (næstsidst) når man ser på, hvor stor en andel af personalet i vores dagtilbud der er uddannede pædagoger. 

Venstre ser noget skuffende på den nye analyse, og vi vil gøre vores til, at tilfredsheden blandt forældrene bliver langt bedre, samt sætte langt større fokus på uddannede pædagoger, sygefravær og dagtilbudsstørrelsen. Det kunne være en politisk målsætning, at der i de kommende budgetforhandlinger senere på året bliver politisk fastlagt et mål for andelen af pædagoguddannede i vores dagtilbud samt gøre en indsats for at få sygefraværet ned, for her ligger Hørsholm desværre også i den dårligste halvdel. 

Men analysens konklusioner peger klart i retning af, at bl.a. normeringer og udgifter ikke er de vigtigste områder. Det betyder, at vi politisk ikke blot skal holde hånden under økonomien med et blindt øje, men fokusere på de politiske indsatser, der skaber højere forældretilfredshed, samt holde hånden under kvaliteten i vores dagtilbud. Venstre vil have større fokus på målrettet at nedbringe fraværet for personalet og sikre en større andel uddannet personale.

Den opsigtsvækkende konklusion er fra en ny analyse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed. Analysen er lavet på baggrund af en lang række rammevilkår, som bl.a. forældrenes indkomst- og uddannelsesniveau, afstand til daginstitutionerne og typen af institutioner. 

da_DKDansk