Genindvielse af mindestenen for C.H. von Linstow

#

Borgmester Morten Slotved (C) afslører stenen – Foto: Jan Lindstrøm©

Der var ca. 70 der deltog i genindvielsen af mindestenen for C.H. von Linstow, som fandt sted på 200-års dagen for Linstows død.

Formanden for Museumsforeningen Peter Melander Brandi bød velkommen og fortalte at dagens begivenhed var kulminationen på mere end 3 års arbejde. Fra det øjeblik Hans Christian Bjerg gjorde Museumsforeningen opmærksom på den sørgelige forfatning som stenen var i, til i dag hvor vi indvier den i en renoveret og læsbar udgave.

Der var mødt mange op til genindvielsen – Foto: Jan Lindstrøm©

Formanden takkede Naturstyrelsen og deres medarbejde og Raadvad Stenhuggeri der har udført renovering af både stenen og fundamentet.
Der var også tak til Byrådet i Hørsholm Kommune for store den økonomiske håndsrækning på 50.000 kr. der, sammen med 58.000 kr. af Museumsforeningens egene midler, gjorde det muligt at skaffe den nødvendige økonomi til projektet.
Der var også en tak til Museum Nordsjælland, for samarbejdet og deres gode råd i forbindelse med projektet.

Formanden rettede en særlig tak til Hans Christian Bjerg fra Museumsforeningens bestyrelse, for hans utrættelige arbejde som ansvarlig for projektet.

Peter Melander Brandi sluttede sin velkomst: ”Sidst men ikke mindst tak til alle jer der er kommet her i dag, for sammen med os og vores medlemmer, at fejre at vi nu igen kan hædre den mand, der har gjort så meget for vores og Danmarks skove.”

Hørsholms Borgmester Morten Slotved holdt indvielsestalen, hvor han blandt andet sagde: ” Hørsholm har i virkeligheden altid været en grøn kommune. Kommunen er i høj grad præget af de store skovarealer, som samtidig er en del af Nordsjællands udbredte skove.  De gode muligheder for fritidsliv er med til at gøre Hørsholm til en attraktiv kommune at bo i.  Generel må det også konstateres, at mange udnytter muligheden for at gå ture i vores skove.

De 3 talere fra venstre: Formand Peter M. Brandi, Borgmester Morten Slotved, Hans Christian Bjerg projektansvarlig – Foto: Jan Lindstrøm©

Reguleringen og opdyrkningen af de nordsjællandske skove tog sammen med en øget gavnudnyttelse af skoven fart i løbet af 1700-tallet. Flere markante forstfolk var med til at præge denne udvikling. En af disse, som gennem sit langvarige virke kom til at administrere og præge denne udvikling, var overforstmesteren Christopher Hartvig Linstow. Han virkede med bolig i Hørsholm Slots kavalerboliger igennem næsten et halvt århundrede 1784-1823.  Han havde flere dygtige medarbejdere og hans embedsperiode blev en opgangstid for skovene i Hørsholm, ligesom han også var med til at præge udbygningen af Nordsjællands skove, noget vi nyder godt af i dag.”

Borgmester Morten Slotved sluttede sin tale med disse ord: ” Hørsholm Kommune vil gerne medvirke til at bevare kommunens mindesmærker og den kulturhistoriske formidling de repræsenterer. Ofte glemmer vi dem nok i vores travle hverdag, og de står stille og må lide under tidens tand. Dette har været tilfældet med Linstows gravsten, hvis tekst efterhånden ikke kunne læses, så det gik ud over den formidling, som skulle være stenens opgave.  Hørsholm Kommune har derfor hilst det velkommen, at Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn har taget initiativ til at få gennemført en restaurering af Linstows gravsten. Kommunen har naturligt ydet bidrag til denne restaurering. Det er mit håb, at de mange, der benytter sig af vores skove, kort vil standse op, dvæle lidt og tage denne markante gravsten i øjesyn.”

Hans Christian Bjerg, fortæller om Linstows liv og indsatsFoto: Jan Lindstrøm©

Den officielle del af arrangementet blev afsluttet med at Hans Christian Bjerg, fra Museumsforeningens bestyrelse, holdt et indlæg, hvor han redegjorde for hovedtrækkene i Christopher Hartvig von Linstows liv og indsats.

Noget som nok forbløffede de fleste, var da Hans Christian fortalte at der ud over Linstow selv rent faktisk ligger yderligere 4 mennesker begravet på pladsen. Den seneste er Linstows oldebarn der blev begravet så sent som i 1947.

Man vil kunne læse mere om denne i Museum Nordsjællands Årbog, der udkommer sidst på året. Her skriver Hans Christian Bjerg en artikel om netop C.H. von Linstows liv og levned.

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn bød på forfriskninger, og der var mange af de fremmødte der benyttede lejligheden til tale med venner og andre fremmødte.

Alt i alt en dejlig forårsdag i skoven.

da_DKDansk