Venstre kræver svar og åbenhed i Novafos-sagen

#

Af Ann Lindhardt og Jesper Sperling begge medlem af kommunalbestyrelsen (V) – Pressefoto

Venstre kræver svar fra Borgmesteren og åbenhed i Novafos-sagen. Vi stiller spørgsmål vedrørende dårlige betingelser og et kæmpetab på 8 millioner kroner på planlagt videresalg uden kommunalbestyrelsens viden. Hvilke beføjelser har Borgmesteren som bestyrelsesmedlem? Hvad er Novafos direktørs ansvar? bestyrelsesmedlem og direktion skal være deres ansvar bekendt. 

Vi har krævet en redegørelse fra Borgmesteren angående hans rolle som bestyrelsesmedlem i sagen. Desværre har kommunalbestyrelsen endnu ikke hørt noget fra Borgmesteren om hans ansvar i denne sag. På sidste kommunalbestyrelse var det meget uklart om hvad og hvornår Borgmestren var orienteret, om planlagt tab på grundereal, da Novafos opkøbte og videresolgte Store Hvedegård i Hørsholm – trods at sagen fremgår af bestyrelsesreferater. Kommunalbestyrelsen har modtaget nogle redegørelser fra Novafos, men mangler stadig en redegørelse fra Borgmesteren selv.

Novafos’ redegørelser nævner et strategisk køb, men mangler begrundelser for aftalen om at miste 8 millioner kroner uden en politisk beslutning fra ejerkommunerne om fælles rensningsanlæg. Det kræver gennemsigtighed over for vores borgere.

Borgmesteren har offentligt erklæret, at Venstre ikke vil modtage en skriftlig redegørelse, han vil istedet informere os mundtligt på et lukket kommende Økonomiudvalgsmøde. Vi kan ikke referere fra mødet, så hvordan kan vi videregive informationen til vores borgere? Der skal betale den 8 millioner. 

Hørsholms økonomi er allerede kritisk pga. bla. mislykkede projekter og 50 million kroner tab på PH Park. Venstre er uforstående over for manglende åbenhed og aftaler med private developere, der sparer 8 millioner kroner ved at købe grunden af Novafos.

Hvordan kan vi forsikre vores borgere om, at der bliver placeret et ansvar, hvis der er bevidst tabt 8 millioner kroner på en dårlig handel?

Vi kræver fuld åbenhed og gennemsigtighed. Borgmesteren bør give en skriftlig redegørelse for hans ansvar og rolle, da han blev orienteret om købet, pris og videresalget på et bestyrelsesmøde i juni 2021. Vi må have tillid til vores ledere og sikre, at de handler til gavn for vores kommune og dens borgere.

Venstre ser frem til den mundtlige orientering på økonomiudvalgsmødet samt et åbent skriftligt referat, der omhandler Borgmesterens rolle og Novafos’ begrundelse for det økonomiske tab på 8 millioner kroner.

da_DKDansk