Selvfølgelig skal vi lytte til forældrebestyrelserne

#

Af Thomas Madsen, Venstre, medlem af Børne- og Skoleudvalget – Pressefoto

Daginstitutionernes forældrebestyrelser er klar til at evaluere ordningen omkring
lukkeugerne. I Venstre vil vi gerne lytte til forældrebestyrelsens ønsker og imødekomme
dem. Derfor vil Venstre løfte sagen til førstkommende Børne- og Skoleudvalgsmøde, så det
bliver muligt at “fjernelse af lukkeuger i daginstitutionerne” bliver taget op til genovervejelse.

Institutionerne og deres bestyrelser bør få muligheden for selv at vælge hvordan man ønsker
at håndtere ferieperioder i form af lukkedage i givne perioder for at opnå den bedst mulige
kvalitet af dagtilbud hele året rundt.

Vi er ikke blege for at give skolerne mest mulig frihed, hvorfor ikke gøre det samme, når det
gælder daginstitutionerne?

Vi har fuld tiltro til, at den enkelte daginstitution beslutter det, der er bedst for dem, deres
børn og deres forældre. De ved bedst, hvad der er det rigtige for deres institution. Hvis det er
at have faste lukkeuger, så støtter Venstre op om det. Det behøver slet ikke at være ens for
alle vores institutioner, så længe man som forældre ved, hvad der gælder de forskellige
steder, når man skal skrive sit barn op til en daginstitutionsplads.

I et nyligt indlæg taler C, S og SF om at vi skal fortsætte med at styrke kvaliteten i vores
dagtilbud. Det kan man jo kun være enig i, men jeg ville ønske at det ikke skulle være på
bekostning af skoleområdet, som ofte er blevet beskåret, og igen er i fare i de kommende
budgetforhandlinger. Her har man i øvrigt også forsømt at lytte til bestyrelserne. Under
budgetforhandlingerne foreslog samtlige skolebestyrelser, at man på trods af et rigtig godt
projekt ville pege på Haver-til-maver som en ting man kunne spare væk, frem for andre
besparelser, der rammer hårdere.

Hertil må jeg tilføje, at forældrebestyrelsernes argumenter for lukkeuger netop skal ses som
en styrkelse af kvaliteten i dagtilbuddene. Så kære kollegaer i Børne- og Skoleudvalget, lad
os lytte til daginstitutionerne.

da_DKDansk