Konkurs kan forsinke PH Park byggeriet yderligere

#

Entreprenørvirksomheden Dansk Boligbyg, der er hovedentreprenør på byggeriet, er taget under konkursbehandling i går mandag.

Af Peter Brandi

I bestræbelserne for at finde ud af hvilke konsekvenser det har for borgerne i Hørsholm, har vi talt med de aktører vi kunne få i tale.

Bygherren Calum
Vi har talt med Jesper Korsbæk hos Calum der er bygherre på tre ud af de fire byggefelter som PH Park består af. Der er tale om byggefelterne 1, 3 og 4.

Felterne 1 og 3 er solgt til Sampension og de blev overdraget i december 2023.

Felt 4 der består af 60 ejerlejligheder er 90% færdigbygget. Calum vil selv forestå færdiggørelsen, men der går ifølge Jesper Korsbæk endnu et par dage, før omfanget af Dansk Boligbygs konkurs er klart. Herefter er det som Jesper Korsbæk udtrykker det, ”en masse arbejde som vi ikke lige havde set komme, men vi forventer, stort set, at kunne afslutte byggeriet indenfor de givne tidsrammer”.

På spørgsmålet om økonomi siger Jesper Korsbæk, at Calum har sikret sig, så de ikke bliver ramt af andet end ekstraarbejdet.

Men Jesper Korsbæk udtrykker sin medfølelse med de underentreprenører, der står til at miste penge som konsekvens af konkursen.

Byggefelt 2
Vi har i skrivende stund ikke fået informationer om eventuelle påvirkninger af byggefelt 2, der består af 70 boliger. Men denne del af byggeriet, har den seneste planlagte færdiggørelse.

Borgmester Morten Slotved (C)

Borgmester Morten Slotved
Borgmester Morten Slotved udtaler ”jeg er selvfølgelig noget træt af de problemer som dette byggeri har afstedkommet, selvom det ikke er noget der berører kommunen direkte. Indirekte betyder det nok, at skatteindtægterne vil blive forsinket.”

Borgmester Morten Slotved bekræfter at anlæg af parken, der er en kommunal opgave, ikke bliver berørt som sådan, om den bliver forsinket, er det for tidligt at sige noget om nu.

Om Dansk Boligbyg:

Dansk Boligbyg er en af branchens største aktører, men en omsætning på 1.5 mia. kroner i 2022/23. Men formåede kun at skabe en overskud på 10 mio. kroner i samme periode.

Dansk Boligbyg beskæftiger ca. 100 medarbejdere.

Ifølge Dagens Byggeri kan konkursen påvirke opførelsen af 1.365 boliger til en værdi af mere end 2 mia. kroner, da det er de opgaver som Dansk Boligbyg har i ordrebogen.

da_DKDansk