Kommunalbestyrelsesmøde på en anderledes måde

#

Af Peter Brandi – Foto: Peter Brandi©

Det var en anderledes måde at komme til Kommunalbestyrelsesmøde på. Vi var to journalister, Fred Jacobsen fra Ugebladet og undertegnede fra Hørsholmnyheder.dk, der var inviteret op på Rådhuset for at overvære mødet i Kommunalbestyrelsen.

Vi blev lukket ind gennem personaleindgangen af chefkonsulent Charlotte Fossum fra kommunens kommunikationsafdeling. Det foregik naturligvis under hensyntagen til behørig afstand mellem os tre, og det nye ritual, afspritning af hænder, blev gennemført.

Vi gik så op på første sal, hvor vi blev vist ind i et stort mødelokale, hvor der var placeret en storskærm. Her kunne vi så følge det virtuelle møde på en stor skærm.

Efter en del indledende manøvrere var alle med på forbindelsen, og Borgmester Morten Slotved (C) bød velkommen til deltagerne og til os fra pressen.

Det skærmbillede vi sad og kiggede på blev optaget, og det vil være tilgængeligt for offentligheden fra i dag kl. 12.

Ud over en del usikkerhed overfor teknikken, forløb selve mødet stort set som det plejer. Man er, som tilskuer, lidt hæmmet af at man kun kan se 4 personer af gangen på skærmen. Det betyder, at man ikke kan se den nonverbale reaktion på det der bliver sagt.

Så er vi til Kommunalbestyrelsesmøde – Foto: Peter Brandi©

På selve mødet, hvor der var 16 åbne punkter og 1 lukket punkt, meget af det var punkter der ikke gav anledning til de store politiske debatter.

Der var dog lidt debat omkring udmøntningen af klippekortet på plejecentrene. Her var der Social- og Seniorudvalget havde anbefalet at vælge model 2. Denne model gør det, ifølge Thorkils Gruelund (UP), enklere at tilgodese, de der har det største behov; samtidig med at denne model ikke vil indebærer det store administrative monster, som en fordeling af den ugentlige halve time vil medføre.

Glen Madsen (O) mente, at muligheden for den individuelle selvbestemmelse bliver fjernet ved denne model.

Resultatet blev, at 17 stemte for, og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod.

Der var også glædelige nyheder, det handler om kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2018/2019, hvor formanden for Børne- og Skoleudvalget Niels Lundshøj (A) stolt kunne meddele, at Hørsholm Kommune blev nr. 1 målt på trivsel, og som nr. 2 på det faglige niveau.

Den store politiske debat kom i gang da oplægget til udvikling af Kokkedal stationsområde var til debat. Formanden for Miljø- og planlægningsudvalget Jan Klit (C), indledte den langvarige debat med ordene, ”Vi (udvalget) har vedtaget et oplæg, nu skal vi så have taget stilling til de forskellige scenarier. Vi kan skabe et område hvor man for lyst til at opholde sig.”

Udviklingsscenarie 2 fra Hørsholm Kommune.

Thorkild Gruelund (UP) var enig i, at der skal opføres et friplejehjem med plads til 70 beboere, med tilhørende parkeringspladser, resten af planen var han modstander af, idet det forekommer ham for voluminøst. Læs hele Thorkild Gruelunds debatindlæg her.

Venstres Anne Ehrenreich ønskede sikkerhed for, at der kun var tale om et debatoplæg, som skal bruges til nabohøringer og debat blandt byens borgere. Det bekræftede Borgmesteren.

Debatten endte med, at alle, bortset fra Thorkild Gruelund, stemte for oplægget.

Derefter blev forslag til kommunikationsplanen for Udvikling af Kokkedal stationsområde behandlet. Denne blev enstemmigt vedtaget.

Så som borger kan man glæde sig til, at man snart kan se og debattere oplægget på borgermøder og kommunens BogerLab.

Ifølge Kommunens oplæg kan du se hele kommunalbestyrelsesmødet efter kl. 12 i dag.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk