Hørsholm Kommune har brug for en stadsarkitekt

#

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V) Foto: Peter Brandi©

Arkitekt Flemming Edstrand har helt berettiget spurgt til, om udviklingsplanen for Hørsholm Kommune var baseret på bygherrerådgivning. Dette spørgsmål har jeg fået afklaret gennem et af mine mange spørgsmål til Hørsholm Kommunes administration, som jeg kritiseres for at stille, af både borgmesteren og Henrik Klitgaard, som ønsker afdækket hvor meget tid, der går med besvarelsen af disse spørgsmål. Og som antyder, at det er tidsspilde. Det synes jeg bestemt ikke det er. 

Svaret på spørgsmålet var i dette tilfælde, at der slet ”ikke er udarbejdet en udviklingsplan for området ved Kokkedal station. Der er i forbindelse med rammer for udbud og den tidlige borgerinvolvering blevet udarbejdet volumenstudier. Volumenstudierne viser mulige scenarier for en fremadrettet udvikling af området. Scenarierne indeholdt forskellige bebyggelsesprocenter og havde til formål at illustrere tætheder i forhold til højder og volumener. Rammer for udbud dannede udgangspunktet for dialog. Der er efterfølgende blevet arbejdet videre med input fra borgerinvolveringen, den vision og de intentioner der ønskes for området. Så tilrettede overordnede rammer, som bebyggelsesprocenter og højder, kan danne grundlag for en konkurrence, hvor Hørsholm Kommune ønsker at se bud på hvordan området ved Kokkedal station i fremtiden kan blive et endnu bedre sted at bo og leve og ikke mindst være i transit på vej fra en destination til en anden. Det foreslås at konkurrencen både er på pris og projekt, og der er med forslag til konkurrenceprogram fokus på, at tilbud skal indeholde høj arkitektonisk kvalitet. 

Det er administrationen i samarbejde med rådgivere (Cowi og Jesper Kusk Arkitekter), der har udarbejdet volumenstudier.”

Svaret viser behovet for at få en stadsarkitekt i Hørsholm, som kan sikre en fornuftig og kvalificeret byudvikling baseret på planer og en arkitekturpolitik. Det har Venstre foreslået som ønske til de kommende budgetforhandlinger i Hørsholm Kommune. Det håber vi, at de øvrige partier vil bakke op.

da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk