Kokkedal Station – med nye muligheder

#

Af Jan Klit (C), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget – Foto: Peter Brandi©

Målsætningen for projektet omkring Kokkedal Station er at skabe et nyt byrum, vi kan være stolte af – med attraktive, lyse, luftige og trygge rammer i en god bæredygtigt arkitektonisk høj kvalitet. Et sted man har lyst til at færdes; ikke blot et transitområde. Fine grønne byrum er også indtænkt i mange af forslagene.Det skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, attraktive forskellige boliger og byrum – måske cafeer – samt parkeringsfaciliteter med plads til 350 pendlerparkeringspladser. Det var vision og målsætning.

For et par uger siden fik kommunens bedømmelsesudvalg forelagt og præsenteret en række projekter, som var indkommet i udbudsrunden, og et flertal i udvalget vedtog, at der skal arbejdes videre med flere af projekterne. Mindretallet mener, at der lægges op til for massivt et byggeri, og at dagligvarehandelen skal koncentreres i Hørsholm bymidte.

Til de umiddelbare indsigelser blot følgende: En bebyggelsesprocent på op til 80 er ikke mastodontisk, hvis man kigger på andre stationsnære byggerier og hvis man kigger på begrebet stationsnærhedsprincippet. Hvad dagligvarehandelen angår, så er risikoen, hvis alt skal koncentreres i bymidten, at handelen søger andre steder hen. Jeg tænker på det nye område ved Cirkelhuset (i Fredensborg Kommune), hvor der måske planlægges dagligvarehandel. I afstand og tid er der kortere fra Kokkedal Station til Cirkelhuset (eller Egevangen) end til bymidten. Og der er da ingen grund til at lægge varehandelen uden for kommunen. Vi taler om flere tusinde borgere, som pendler hver dag.

Jan Klit (C), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget

Tidligere har frygten for et stort, grimt og utrygt p-hus også spøgt, men så meget kan jeg afsløre: Det kommer ikke på tale!

Vi i flertallet mener, at vi nu har en oplagt chance for virkelig at give området et velfortjent, nyt indhold og image, så vi kan viske de dårlige historier om områdets manglende tryghed og farlighed helt væk. Den chance vil vi forfølge, men jeg vil også gøre det klart, at vi ikke har lagt os fast på noget endeligt om bebyggelsens omfang eller andre elementer. Kan vi nå målsætning og vision med en fornuftig økonomi, bygger vi. Ellers ikke.

Det er forventningen, at de projekter, der arbejdes videre med, kan gøres færdige til beslutning i juni måned.

da_DKDansk