Forskere etablerer forsøgsanlæg, så flere kan få adgang til naturen

#

Af Peter Bramdi – Foto: Fra Arboretet i Hørsholm

Danmarks natur rummer mange oplevelser, men for 300.000 danskere med et bevægelseshandicap er naturen svært tilgængelig. Det det vil forskere fra Københavns Universitet ændre på og de er nu tæt på at etablere et forsøgsanlæg ”Move Green Lab”- i Arboretet i Hørsholm. Anlæggelsen forventer at gå i gang forår/sommer 2022.

Forsøgsanlægget skal bruges til forskning, formidling og undervisning. Ambitionen er at resultaterne af undersøgelserne skal hjælpe praktikere i f.eks. kommunerne med at implementere nye løsninger til mennesker med bevægelseshandicap rundt om i landet.

”Vi vil anlægge et kortere stiforløb, der ikke er særligt fysisk krævende, et stiforløb som er lidt mere udfordrende og et som er fysisk udfordrende. Stiforløbene kobles sammen, så det er muligt at ændre ’sværhedsgrad’ under turen. De enkelte stier vil derudover give mulighed for forskellige oplevelser, ophold og aktiviteter”. Fortæller professor Ulrika K. Stigsdotter fra Københavns Universitet, der stå bag projektet.

Arboretet er et unikt naturmiljø med landets største samling af træer og buske. Siden etableringen i 1936 er Arboretet blevet brugt til forskning og undervisning ved Københavns Universitet. Arboretet rummer i dag terapihaven Nacadia og helseskoven Octovia og ved at forankre projektet i Arboretet vil vores arbejder blive en del af et allerede anerkendt forsknings- og formidlingsmiljø.

Den stiplede linje viser det nye stisystem i Arboretet.

Til glæde for alle besøgende
Stisystemet vil være til glæde for alle besøgende i Arboretet. Det er særligt designet for mennesker med bevægelseshandicap, hvilket betyder, at det også vil blive tilgængeligt for andre, f.eks. familier med barnevogne, hundeluftere, stavgængere og andre som bruger området i dag!

Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune besøgte Arboretet den 14. oktober for at hører mere om projektet.

Formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Jan H. Klit er begejstret over, at et så vigtigt projekt udføres i Hørsholm: ”Jeg er glad for, at vi med dette forskningsprojekt kan formidle viden om, hvordan vi skaber nem og tilgængelig adgang til naturen for alle. Det er særligt vigtigt for mig, at lokale borgere med funktionsnedsættelse bliver direkte involveret i projektet.”

Hvorfor gør vi det?
Forskning har vist, at natur og andre grønne områder har en positiv indvirkning på sundheden ved at opfordre til fysisk aktivitet, socialt fællesskab og mental restitution. Danmarks natur rummer mange rige oplevelser, men for omtrent 300.000 danskere med et bevægelseshandicap er adgangen til disse oplevelser besværliggjort af, at naturen er utilgængelig.

Professor Ulrika K. Stigsdotter, der leder projektet fortæller;
”Vi vil med projektet Move Green sætte fokus på, at adgangen til natur og grønne områder skal være lige for alle. Vores ambition er, at politikere, landskabsarkitekter og planlæggere bliver rustet til at arbejde aktivt og kreativt med at få skabt sundhedsfremmende naturmiljøer – også for mennesker med bevægelseshandicap. Og så håber vi selvfølgelig, at det nye stisystem i Arboretet vil blive et sted som borgerne i Hørsholm har lyst til at besøge og lade sig inspirere af.”

Forskningsprojektet Move Green har et samlet budget på 15 mio. kr. og er støttet af Nordea-fonden,
Bevica fonden, 15. Juni Fonden, Lokale- og Anlægsfonden og Københavns Universitet.


da_DKDansk