Nyt fælles rensningsanlæg – KUN hvis det giver mening

#

Af Jacob Schulze, Klima og miljøudvalget og Ann Lindhardt, gruppeformand, begge medlem af KB (V)

Venstre står fast på holdning om, der på nuværende tidspunkt IKKE er opbakning til nyt fælles rensningsanlæg for 4 kommuner – og nu evt. 5 kommuner, hvis Fredensborg Kommune bliver den 5. spildevandspartner, så længe grundlaget og præmissen stadig er uklar. 

Venstre kæmper stadig for Hørsholms borgere, ligesom vi kæmpede før valgkampen, for at der IKKE bliver placeret et nyt stort fælles rensningsanlæg på Agiltevej. Venstre havde nogle klare forbehold i den nye netop vedtagne Kommuneplan, som f.eks. at “nyt fælles rensningsanlæg i Hørsholm” IKKE skulle indgå i Kommuneplanen 2021-2033. Der var opbakning til Venstres ændringsforslag, så afsnittet udgik før vedtagelsen. 

Der er nu kommet en 5. spildevandspartner i spil, pga. af opstået behov hos Fredensborg Kommune, og et stort politisk pres for at Hørsholm ikke bliver placeringsstedet for nyt stort fælles anlæg. Som Venstre udtaler i denne uge, er det positivt, at der arbejdes på ny placering, for evt. nyt anlæg, MEN der er stadig brug for langt flere oplysninger om selve behovet for at samle et nyt fælles anlæg for 5 kommuner – FØR der kan tages endelig stilling til forslaget. Venstre ønsker IKKE et nyt fælles anlæg for enhver pris. Det er stadig uklart, hvor stor en del af vores by, der skal være gravet op i årevis, dokumentation for rensestrukturen, økonomien samt det miljømæssige belæg. Det er afgørende i forhold til klima og CO2. Som også meldt ud i pressen den 23.10.2021 bakker Venstre ikke på nuværende grundlag op om planerne for et fælleskommunalt renseanlæg, så længe præmissen er uændret og Usserød kan leve op til kommende krav. Der er IKKE fremlagt ny dokumentation. 

Der mangler stadig større borgerinddragelse. Venstre opfordrer til, der bliver lyttet mere til f.eks. “Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg” og referencegruppen. Dette skulle nødigt opfattes som en lukket proces. 

Lige nu er der større behov for Hørsholm prioriterer og undersøger muligheden for udvidelse af f.eks.. fjernvarme i Hørsholm, da mange borgere er pressede af stigende gaspriser, samt at fokusere på at udbygge vores eksisterende rensekapacitet. 

Vi burde politisk sætte alle kræfter og kommunens ressourcer ind her, og sætte planerne om et nyt fælles rensningsanlæg på pause.

da_DKDansk