Uanstændigt sparetiltag for vores ældre

#

Af Ann Lindhardt, gruppeformand og medlem af kommunalbestyrelsen (V) – Privatfoto

Kære Borgmester og flertalspartier (C,S,SF, RV og Anne E), Venstre vil gerne opfordre jer til at omgøre det sparetiltag, der omhandler, at vores ældre borgere kun skal have rengøring og linnedskift hver 3. uge og ikke kan forsætte som normalt med hver 2. uge. Det er et uanstændigt sparetiltag på ældreområdet, der berører vores allersvageste borgere i Hørsholm kommune. Kære Politikere bag budgetforliget 2023-2026, “hvor ofte gør I selv rent og skifter sengetøj? Også kun hver 3. Uge?”

Det er ikke sundhedsmæssigt godt og værdigt for vores ældre borgere, der har bygget vores samfund op, at de nu skal have en så voldsom sparekniv i jeres vedtagede budget. Det var en meget optimistisk besparelse på 1,4 mio kr. med langt mindre rengøring og linnedskift, og penge som godt kunne havde været fundet et andet sted i Kommunens budget på over 1 mia. Og nu er det kommet frem, at processen bag beslutningen desværre heller ikke er korrekt lovligt udført. Når man træffer afgørelser om hjemmehjælp, skal de alle træffes efter en konkret og individuel vurdering af borgernes brug for hjælp, før de ændrer serviceniveauet. 

Pengene suser ud af kommunekassen til flere ekstra nye og flere biodiversitet tiltag, guldsmede Safari uden at blinke med øjnene. Som en del politikere udtaler på tværs af partierne, så er planeten vigtigere end alt andet. Til mandagens Kommunalbestyrelsesmøde, stemte flertallet igen, som et hurtigt pennestrøg over 1 mil kr igennem til ekstra yderligere Biodiversitetstiltag, samt ja til en ny og meget omkostelig skabelon/krav på Bæredygtighed i Byggeri & Renovering fremover, der nemt kan koste kommunen en ekstra udgift på 20-30%. 

Venstre er IKKE enige i denne nedprioritering af vores ældre borgere og skolebørnene, som desværre også fik en sparekniv i flertallets vedtagede budget.  

Venstre er klimabevidste og selvfølgelig også med til den grønne omstilling. Men kommunens økonomi er uholdbar kritisk og tæt på fallit hvis der ikke bremses økonomisk op – derfor er ansvarlig økonomistyring altafgørende. Kernevelfærd for Venstre er vores Børn, Unge og ældre borgere i vores kommune og andre partierne bag Borgmesteren ser åbenbart anderledes på det. Venstre vil gerne yde ekstra til vores allerede grønne tiltag, men ikke på bekostning af nedprioritering af kerneopgaver til vores borgere fordi kommunekassen er tom. 

Baggrund:
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/kommune-skaerer-i-hjemmehjaelp-klart-ulovligt-vurderer

da_DKDansk