Hørsholm Kommune ansætter kendt ansigt som ny Bo Trygt projektleder

#

Af Peter Brandi – Pressefoto af Camilla Lohmann

Arbejdet med forebyggelse af indbrud og skabelsen af tryghed i Hørsholm Kommune er godt i gang. Sammen med Bo Trygt og Nordsjællands Politi er flere strategiske og målrettede initiativer sat i søen, herunder nabovenner og mobil politistation. En ny projektleder, som har forudgående kendskab til kommunen og en fortid i politiet, skal stå i spidsen for det videre arbejde.

Hørsholm Kommune ansætter tidligere områdebetjent Camilla Lohmann på fuldtid pr. 1. august 2023. Halvdelen af tiden skal hun varetage projektlederrollen for Bo Trygt, og den anden halvdel af tiden skal hun undervise i Ungehuset.                            

Jan H. Klit, som er medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for den særlige tryghedsreferencegruppe under Økonomiudvalget udtaler: ”Jeg er rigtig glad for, at vi får Camillas kompetencer ind i Bo Trygt samarbejdet. Hun er meget kompetent i forhold til det tryghedsskabende arbejde, kender Hørsholm rigtigt godt og har et godt netværk i politiet.”

Holdundervisning for unge
Camilla kommer fra en stilling i Rigspolitiet og har desuden erfaring som gadebetjent i Hørsholm, og har dermed også erfaring med Hørsholm Kommunes unge.

Leder af Ung i Hørsholm, Claus Skjoldan, er også meget begejstret for det nye samarbejde: ”Vi ser meget frem til at få Camilla ombord i Ung i Hørsholm som underviser i Ungehuset. Hun ved allerede meget om det arbejde, som er i gang, og det er en kæmpe styrke, at vi kan bygge ovenpå det.”

Camilla Lohmann ser frem til at blive en del af holdet i Hørsholm Kommune. ”Jeg kender Hørsholm særdeles godt fra min tid som områdebetjent. Jeg glæder mig meget til at sætte fokus på indbrud og borgernes tryghed i tæt samarbejde med borgerne, politiet og interessenterne bag projektet Bo Trygt, og jeg er helt sikker på, at vi sammen kommer rigtig godt i mål. Jeg kommer også til at have min gang i Ungehuset hos ung i Hørsholm, hvor jeg skal undervise de unge. Dette er noget jeg også ser meget frem til.”

Kommunens SSP (tovholder for samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) Ulrik Svanholm kommer til midlertidigt at være tovholder på igangværende projekter ift Bo Trygt, indtil Camilla starter.

Om Bo Trygt partnerskabet
Bo Trygt i Hørsholm Kommune består af et partnerskab mellem Hørsholm Kommune, Nordsjællands Politi og Bo Trygt. Partnerskabet blev indgået i januar 2021 og indgås foreløbigt for en 5-årig periode, hvor målet bl.a. er at reducere antallet af indbrud. Hørsholm Kommune, Nordsjællands Politi og Bo Trygt arbejde henimod følgende tre mål:

  1. At reducere antallet af indbrud med to-tredjedele. Målet er at komme under 85 indbrud om året
  2. At styrke nabofælleskabet gennem 2000 nye, aktive nabohjælpere
  3. At øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet.

For at understøtte arbejdet med at forebygge indbrud, herunder at få idéer til initiativer, er der nedsat en referencegruppe der følger arbejdet. Læs mere om tryghedsreferencegruppen på kommunens hjemmeside: https://www.horsholm.dk/politik/tryghedsreferencegruppe

da_DKDansk